Stress og frafall i skolen

Av
DEL

LeserbrevFrafallet i videregående skole er stort og er den største utfordringen i norsk skole. Frafallet er altfor høyt. Kun 58 % av ungdommene fullfører videregående på tre år. Etter fem år har 73 % klart å fullføre. Det er imidlertid betydelige kjønnsforskjeller. 68 % av guttene fullfører videregående opplæring i løpet av fem år, mens 79 % av jentene gjør det. For elever i yrkesfag er andelen som fullfører i løpet av fem år kun 58 %. Spesielt for guttene er tallene alarmerende. Mange ungdommer, spesielt gutter, starter voksenlivet uten fullført videregående, uten fagutdanning eller uten studiekompetanse.

Vi kan ikke se på frafallet i videregående isolert. Vi må ned i barneskolen for å finne årsaken til frafallet i videregående. Det «faglige trykket» som det heter, presenteres for barn langt ned i barneskolen. Innføring av nasjonale og internasjonale tester hvor man sammenligner skoler, kommuner og land har ført til en teoritung undervisning. Samtidig er de praktisk-estetisk fag som musikk og forming redusert. De unge forteller om press for å gjøre det bra på skolen, forventninger om prestasjoner på fritidsaktiviteter og forventninger fra venner og familie. Antallet barn og unge med stress, depresjon, angst og selvskadende atferd har steget. Dette gjelder spesielt jenter. I de seineste år har dette også økt blant guttene. Samtidig har det vært en tydelig økning i antall unge uføre. Det er ille for dem det gjelder og samfunnsøkonomisk svært kostbart for Norge.

Internasjonale tester viser at elevenes skoleprestasjoner ikke bedres. Innføring av 10-årig grunnskole har ikke bedret elevers målte kunnskap. De internasjonale PISA-testene viser riktignok at norske elever er litt høyere oppe på rangeringen. Dette tar regjeringa og kunnskapsministeren som en stor seier og bevis på at høyresidas skolepolitikk virker. Sannheten er imidlertid en annen. Norske elever er litt høyere oppe på rangeringen fordi landene rundt oss har falt noe. Norske elever ligger i dag på ganske nøyaktig samme gjennomsnittlig score som da testene startet og før skoleløpet ble utvidet til 10 år. Dette burde dagens regjering og ansvarlig minister merke seg. De gjør det dessverre ikke. Svaret derfra er mer teori.

SV har vedtatt og går til valg på en annen utvikling i skolen. Vi vil innføre heldagsskole med flere lærere, lekselesing som en del av skoletida, sterkt begrense standardiserte tester, innføre en mer praktisk og variert skolehverdag, gi ungene et sunt og skolemåltid og ha mer fysisk aktivitet. Enkelte ungdomsskoler har kuttet ut de klassiske leksene og droppet karakterer på prøver. Denne utvikling støtter SV. Elever forteller om mindre stress i skolehverdagen, at leksepresset og karakterjaget er betraktelig nedtonet og at trivselen øker.

Det store frafallet i videregående skole kan ikke sees som et problem i videregående isolert. Det er egentlig helt logisk at frafallet kommer her. Skoletrøtte ungdommer møter i videregående en enda mer teoritung skolehverdag. Når det nå er mulig å slutte, gjør dessverre mange det.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags