Haukerød Sykehjem, her er vi uenige Sissener!

Cathrine Andersen, gruppeleder Sandefjord FrP

Cathrine Andersen, gruppeleder Sandefjord FrP Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Jeg leste med interesse oppslaget i Sandefjord Blad fredag den 26. januar.

DEL

LeserbrevEinar Sissener har selvfølgelig rett til, som nabo å være misfornøyd med valget av Haukerød som tomt for nytt sykehjem. Dette er ikke nytt for undertegnede, han ga uttrykk for misnøye allerede i ett høringssvar til planprogrammet for nytt sykehjem den 26. november 2016. Den gangen så ville han ha en buffersone på 50 meter mellom landbruk og ny bebyggelse, han ga uttrykk for at han ville kreve erstatning etter plan og bygningslovens bestemmelser, om tiltaket ble gjennomført på Haukerød.

Justert planprogram for nytt sykehjem ble enstemmig vedtatt av utvalget for miljø og plansaker den 1. februar 2017. I samme møte så ble en orientering for valg av tomt til nytt sykehjem framlagt sammen med ett dokument på 33 sider kalt: mulighetsstudie – #8211;lokalisering nytt sykehjem. I dette dokumentet så er det gjort detaljerte vurderinger av tre tomtealternativer, Virikdammen, Sørby/Virik og Haukerød. Når formannskapet skulle velge tomt den 28. februar 2017, så er mulighetsstudien med som vedlegg. Min påstand er at vi som folkevalgte ble gitt godt dokumentert grunnlag for å kunne fatte en beslutning, og dette etter kommunesammenslåingen. Så her har folkevalgte fra Stokke og Andebu kunnet fatte en beslutning på samme grunnlag som folkevalgte fra «gamle Sandefjord».

At Einar Sissener ikke er fornøyd med den politiske beslutningen og samtidig utfordrer saksbehandlingen er hans rett. Jeg vil anta at han via sitt selskap AS Thor Dahl møter utfordringer i byggeprosjekter som Rødsåsen og utbyggingen av Framnes, for å nevne to.

Jeg synes videre at hans påstand om at kommunen bryter forvaltningsloven, plan og bygningsloven og jordloven, og er kritisk til både stedsvalg, saksbehandling og kostnadsoverslag. Og samtidig hevder at vedtaket er i strid med nasjonale mål for å redusere omdisponering av verdifullt jordbruksareal, nasjonal jordvernsstrategi, kommuneplanenes arealdel og regional plan for bærekraftig arealpolitikk blir spennende å følge, dersom han gjør alvor av å forfølge saken.

Basert på de saker, dokumenter og beskrivelse av dialog med overordnede myndigheter, står FrP bak de vurdering og vedtak vi har gjort i saken. Vi er for at lokaldemokratiet skal kunne fatte vedtak til kommunens beste, vi trenger sårt nye sykehjemsplasser og det er funnet erstatning for bruk av dyrket mark. Så håper jeg jo at Sissener ser det store politiske flertallet bak vedtaket om valg av Haukerød som tomt og ikke forsinker bygging av nytt sykehjem med bakgrunn i at han ikke liker sin nye nabo.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags