Slik blir SiV landets fremste sykehus

RUVE: Med sine 30.000 kvadratmeter vil somatikkbygget  innlede en ny æra for pasientbehandlingen, skriver Johan Arnt Vatnan - prosjektdirektør for Tønsbergprosjektet. 
Illustrasjon: Nordic Office of Architecture

RUVE: Med sine 30.000 kvadratmeter vil somatikkbygget innlede en ny æra for pasientbehandlingen, skriver Johan Arnt Vatnan - prosjektdirektør for Tønsbergprosjektet. Illustrasjon: Nordic Office of Architecture

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Hovedambisjonen for Tønsbergprosjektet er klar: Vi vil utvikle Sykehuset i Vestfold til landets fremste lokalsykehus!

DEL

For etter årelange planprosesser og mange nedturer er optimismen tilbake, og nå starter prosjekteringen av nybygg for både psykiatri og somatikk, inkludert nytt akuttsenter. Med andre ord: 42 000 kvm topp moderne sykehus, beregnet til ca. 2,5 milliarder kroner. Hvis vi får nødvendig klarsignal neste vår, kan utbyggingen starte i slutten av 2017 og alt vil være fullført tre år etter. Planen er nemlig å bygge raskere enn det som er vanlig for norske sykehusprosjekter. Det betyr at første nybygg, Psykiatribygget, står ferdig ved juletider i 2018.

Denne «julegaven» vil gi psykiatrien i Vestfold et løft av de sjeldne, med enerom og moderne, verdige lokaler for sykehusets kanskje mest sårbare pasienter. Bygget gjør det også mulig å samle psykiatrienhetene som i dag holder til i utdaterte lokaler på SiV-området, og på Granli.

Planarbeidet for Psykiatribygget har ikke vært uproblematisk, men sammen med et konstruktivt fagmiljø har vi kommet fram til gode løsninger.

Høyeste prioritet har vært å finne den rette balansen mellom skjerming og frihet – og legge til rette for mindre tvangsbruk. Det tror jeg vi har klart for både døgn- og dagbehandling.

Spesielt gleder det meg at bygget blir så godt tilrettelagt for innleggelse av ungdom med spiseforstyrrelser, en særlig utsatt pasientgruppe. Av vesentlig symbolsk betydning er det også at elektrosjokkbehandlingen (ECT) flyttes «opp i lyset» øverst i nybygget. Dermed bryter vi en dyster tradisjon med å gjemme bort dette behandlingstilbudet i triste kjellerlokaler, til tross for betryggende prosedyrer og dokumentert effekt. La meg også trekke fram den planlagte broforbindelsen mellom Psykiatribygget og øvrig sykehus. Den er viktig for normalisering og integrering mellom psykiatri og somatikk. På dette området blir SiV et pionersykehus i Norge!

Somatikkbygget vil ruve på sykehusområdet (drøyt 30 000 kvm) og innlede en ny æra for pasientbehandlingen. Med helikopterplass på taket og akuttsenter på bakkeplan – inkludert 30 avklaringssenger – legges det opp til mer effektiv «blålys»-innsats og en klar forbedring av sykehusets samlede pasientflyt. Somatikkbygget får i alt 176 senger, og de aller fleste pasientene vil bli tilbudt enerom med eget bad.

Etter min mening er dette en selvfølge i framtidsrettede norske sykehus hvis man skal vise respekt for privatliv og verdighet.

Enerommet er også viktig for behandling, ro, hygiene og smittevern. Ellers er det svært tilfredsstillende at Somatikkbygget i høy grad tilgodeser de minste pasientene. Så vel nyfødtintensiven som barne- og ungdomssenteret, får lokaler av en helt annen kaliber enn i dag, godt tilrettelagt for innlagte og pårørende. For voksne pasienter innebærer bygget også en kraftig standardheving. Dette gjelder både sengeområdene og lokaler for poliklinikk og dagbehandling.

Prosjektet handler i korthet om å finne optimale løsninger for å erstatte gamle, uhensiktsmessige forhold.

Dette er ikke bare viktig for pasientene. Også de 5400 sykehusansatte fortjener tidsriktige, helsefremmende lokaler som gir betryggende arbeidsforhold og fornuftig driftsøkonomi. Her er det virkelig på sin plass å berømme SiVs ansatterepresentanter. Under programmeringen av nybyggene har de, sammen med pasientenes talspersoner, gjort en formidabel innsats for å utvikle og forbedre prosjektet. Uten deres ekspertise og innspill ville vi ikke greid å legge et så godt puslespill, med intrikate funksjonsbeskrivelser og krav til 1133 (!) rom. Medvirkningen fra de ansatte er dessuten svært viktig for planleggingen av teknikk og utstyr. Med glede merker jeg meg også at medvirkerne har vist stor lojalitet til selve konseptet og forholdt seg fleksibelt til beslutningene som gjelder for standardisering av rom og bygg. Dette har gitt Tønsbergprosjektet et godt grunnlag for prosjekteringen som starter for fullt i disse dager – med totalentreprenør (Skanska) og rådgivergruppe (CURA) på plass. Forprosjektrapporten skal være ferdig mot slutten av året, og deretter kommer forhåpentligvis byggetillatelsen. Den ser jeg virkelig fram til, for Vestfold-pasientenes skyld!

PS: Følg oss på nært hold. Som ledd i prosjektets kommunikasjonsarbeid, har vi utviklet «TP-appen». Den lastes ned fra App Store eller Google Play, med søkeord: Tønsbergprosjektet.

Johan Arnt Vatnan, Prosjektdirektør, Tønsbergprosjektet

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags