Bra plan, men det har ikke vært noen prosess. Derfor må Thor Dahls gate tilbake til start

Kom med ideen: Vidar Haugen (f.v.) og Elisabeth Teien i Byen Vår og Bjørn Ole Gleditsch foreslo benker og andre innslag i Thor Dahls gate mellom Torvet og brygga. Arkivfoto: Jan Roaldset
bildetekst

Kom med ideen: Vidar Haugen (f.v.) og Elisabeth Teien i Byen Vår og Bjørn Ole Gleditsch foreslo benker og andre innslag i Thor Dahls gate mellom Torvet og brygga. Arkivfoto: Jan Roaldset bildetekst

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

De politiske partier fikk i mai 2017 på et fellesgruppemøte framlagt en fin presentasjon av forslag til tiltak og aktiviteter for oppgradering av Thor Dahls gate. Dette fra en selvvalgt prosjektgruppe som ønsket å knytte Torvet bedre sammen med bryggeområdet.

DEL

MeningerSå var vi i Frp med på å sette av 15 millioner kroner til mulig oppgradering av Thor Dahls gate i budsjettforhandlingene i desember 2017, fordi vi var positive til at det skulle gjøres noe med Thor Dahls gate.

Vi ble derfor svært overrasket i møte i hovedutvalg for miljø og plansaker den 31. januar, hvor vi fikk en muntlig orientering om at arbeidet med oppgradering var i gang! FrP satt da spørrende og lurte veldig på hva som egentlig var planlagt utført i dette området og ba derfor om en sak som orienterte om dette til formannskapets møte.

Vi fikk til møtet i formannskapet en tegning og tre sider kort beskrivelse av hva som er tenkt, og da dukket det opp interessante spørsmål. Prosjektet mangler finansiering. Kommunen stiller med 15 millioner kroner, næringslivet med én million i arbeidsinnsats. Utgifter til VA-arbeider (vann og avløp) er ikke inkludert i tallene over. Disse skal belastes selvkostområdene og til slutt: Det mangler finansiering på ca. seks millioner for å fullfører prosjektet som vi fremdeles ikke vet hva er.

Cathrine Andersen (Frp).

Cathrine Andersen (Frp).

Det sies i saken at Tivolitomten skal asfalteres, og tivoli må finne en annen plassering. Bakgrunnen er at man må erstatte 40 plasser som forsvinner i Thor Dahls gate, tilrettelegge flater som kan benyttes til etablering av andre tiltak i etterkant og i tråd med skisse deriblant fleksibel kulturarena/ Blackbox og kunstfrossen isflate. I tillegg salgsbod som er plassert i krysset Thor Dahls gate. Internvei på Tivoliplassen blir flyttet til nytt område. Det er inngått ny leieavtale med bodeier, bedre kjent som Thor Werner.

Det er flott at det dannes prosjektgrupper og at det utarbeides forslag til tiltak. Det er flott at næringslivet bidrar. Det er helt i tråd med «Tenk stort, tenk Sandefjord!». Men – og det er et men – fordi dette er et område som i mange år har vært gjenstand for politisk debatt. Det har vært framlagt mange forslag og gode ideer. Det er 15 millioner av byens penger som går til dette prosjektet, og det er vi som politikere som er ansvarlige for kommunens pengebruk, og da mener vi at vi må vite hva de brukes til.

Vi klarer ikke å forstå hvorfor denne «saken» ikke har gått vanlig saksbehandlingsvei, slik alle andre lignende saker må. Om en gruppe frivillige, lag eller foreninger har gode prosjekter i Sandefjord og trenger for eksempel 50.000 kroner, så må de gjennom en saksbehandlingsprosess. Vi har vært gjennom om et år hvor vi har blitt kritisert for mangelfull saksbehandling, også der hvor saksbehandlingen har vært god. Men dette prosjektet har ikke hatt noen form for saksbehandling. Og hadde det ikke vært for Frp, så hadde ikke store deler av formannskapet vært klar over arbeidets oppstart denne våren. Så det er prosessen vi i Frp er sterkt kritiske til, og ikke prosjektet, fordi det kjenner vi faktisk ikke til ennå.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags