Politikk også for de svake

Bjørn Ole Gleditsch (H) er kritisk til at levekårsundersøkelsen brukes til et innspill om hærverk paradegata.

Bjørn Ole Gleditsch (H) er kritisk til at levekårsundersøkelsen brukes til et innspill om hærverk paradegata. Foto:

Av

Det er vanskelig å kjenne seg igjen i rekken av elendighetsbeskrivelse fra AP, senest fra partiets ordførerkandidat sist lørdag i Sandefjords Blad. Min oppfatning er at de aller fleste er stolte av kommunen vår og svært fornøyde.

DEL

MeningerVi i Høyre er opptatt av å ta vare på de som faller utenfor, men her som ellers, er vi opptatt av kunnskap for å kunne rette virkemidlene dit de trengs mest. Nettopp derfor var det Høyre som foreslo at Sandefjord kommune skulle gjennomføre en omfattende levekårsundersøkelse slik vi nå har fått.

Så hadde vi nok ikke ønsket oss at den skulle brukes til politisk spill om hærverk i «paradegaten», men som et av flere verktøy for å måle hvor vi er og hvordan utviklingen går.

LES OGSÅ: Vi må våge oss bak fasaden

Høyre har gjort mye for å ta vare på innbyggere som faller utenfor, og vi skal gjøre mye mer. En god skole og arbeidsplasser til alle er de viktigste nøklene for å forhindre fattigdom og sosiale helseforskjeller. Vi vet at de som faller ut av skolen er mest utsatt for arbeidsledighet, ensomhet og psykisk uhelse.

Og vi vet at de som dropper ut av skolen er de som er mest utsatt for sosiale helseforskjeller. En god skole hvor barna knekker lesekoden tidlig, lærer grunnleggende matematikk og engelsk, øker sjansene for at de gjennomfører videregående skole. Nettopp derfor er og har skolepolitikk vært så viktig for oss i Sandefjord Høyre!

Grunnskolen i Sandefjord er en god skole som i stor grad bidrar til sosial mobilitet. Målinger viser at vår grunnskole er nær blant de 10 % beste i landet hva gjelder å øke elevenes læring uavhengig av elevenes bakgrunn bland de kommunene det er naturlig å sammenlikne seg med (kommunegruppe 13).

LES OGSÅ: Hva er motivene for å antyde at jeg er uredelig?

Vi har ytterligere ambisjoner, og synes det er synd AP ikke støtter våre tiltak som har som formål heve resultatene ytterligere.

Nylig så vi at så mange som 14,4 prosent av elevene i 10. klassene i Vestfold har mer enn 15 dager fravær. Vi vil vite mer om hva som er årsaken til deres fravær, og vi vil sette inn tiltak slik at flere av våre elever gjennomfører grunnskolen for å forebygge også sosiale helseforskjeller senere i livet.

Vi lever i en tid hvor mange mennesker sliter med psykisk helse. Nettopp derfor har Høyre i regjering fått gjennomslag for at samtlige kommuner skal ha egen psykolog fra

LES OGSÅ: Det smarte ligger i helheten

2020. Sandefjord fikk sin første psykolog allerede i 2014 og i løpet av året har vi seks psykologer. Den viktigste oppgaven til kommunepsykologen er å forebygge samt samordne alle våre tilbud til de som sliter.

Sandefjord Høyre og våre samarbeidspartier har styrket skolehelsetjenesten, styrket forebygging i barnehager og skoler, økt antall lærlingeplasser, styrket bevilgningene til frivillige organisasjoner, videreutviklet og økt antall opplevelseskort for barn og ungdom som lever i lavinntekts familier og mye mer. Rapportene vi får om, elevenes trivsel og skoleresultater viser at vi er på rett vei. Stadig flere av våre elever lærer mer og og får et bedre grunnlag for å lykkes videre ... Det tyder på at politikken vår virker.

Det finnes ingen quick-fix som hjelper alle som sliter og faller utenfor. Men de fleste som faller utenfor har en ting til felles: De slet på skolen. Det er derfor vi er så opptatt av at Sandefjord skal ha en best mulig skole

ANDRE MENINGER:


Paul Almås’ politiske mageplask 

Det indre liv i Smiths Venner

Paradegata. Bla, bla, bla ... 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags