Selv om jeg bare har bodd i herlige Sandefjord

i snart 2 år, er jeg ganske opptatt av hvordan byen etter min mening, best skal utvikle seg.

Jeg er verken ingeniør eller geolog, men jeg håper at teknologien muliggjør mitt forslag til plassering av ny jernbanestasjon uten at det sprenger budsjettene mens det samtidig løser de reisende og byens problemer og behov på en best mulig måte.

Fra Unneberg Skole til litt forbi Sandefjord Videregående Skole (SVG) er det ca. 4 km. Det er en tredjedel av tunnelen/ togstasjonen i Holmestrand.

Mitt forslag er å legge denne strekningen i tunnel med togstasjon inne i Mokollen. For i minst mulig grad å påvirke eksisterende boligmasse må nok stasjonen ligge litt under nivå av eksisterende toglinje. Ved en gradvis nedgang nordøst for Unneberg Skole og videre under bakkenivå nær Breidablikk Skole og videre inn i Mokollen hvor forhåpentligvis geologiske forhold ligger til rette for en stasjon, vil man kunne legge tunnelen under hovedveien inn til Sandefjord og deretter gradvis stige frem til utløp litt vest for SVG.

Denne myke sløyfen vil muliggjøre høy hastighet gjennom stasjonen ved behov og samtidig minimere negative konsekvenser (ekspropriasjon av og flytting av eksisterende bebyggelse) samt minimere støy, ikke bare av trafikken når stasjonen står ferdig, men også

mens arbeidet med stasjon og tunnel pågår.

Denne løsningen vil også ha minimale konsekvenser for togtrafikken mens arbeidet pågår og når stasjonen står ferdig, vil avstanden til sentrum og brukerne bare være marginal lengre enn dagens.

Store, verdifulle områder vil bli tilgjengelige for boligbygging og/eller andre kommunale/ statlige formål, spesielt på østsiden av eksisterende stasjon og eksisterende beboere vil få fred og ro

etter altfor mange år med togstøy.

Jeg bodde selv på Nordstrand i Oslo mens tunnelene og reservoarene ble bygget, men støyen og vibrasjonene fra dette arbeidet var begrenset og uproblematisk.

Det kan godt hende at dette alternativet er utredet uten at jeg vet det, men uansett så mener jeg at det vil være en god løsning for Sandefjords befolkning og for miljøet.