Berg og Jonstang, Høyres ordførere i Tønsberg og Nøtterøy, illustrer i TB blad (16.06.17) lokaldemokratiets svakhet. Ikke i min kommune, selv om vi trenger tog. Skit i Norge leve Toten ble det kalt. I dag sier ordførerne; skit i verden leve Tønsberg og Nøtterøy.

Et samlet politisk miljø i Tønsberg jublet for Jernbaneverkets planer om en tunnelløsning under Nøtterøy og Vestskogen. I den rødgrønne regjeringens tid, med Vestfoldbanens sterkeste forkjemper Lars Egeland på tinget, hadde Norge ambisjoner for inter-city. Vi skulle få dobbeltsporet ferdig til Skien i 2030. Vestfold Høyre kritiserte oss og ville ha det før.

Dagens blåblå regjering sluttet å satse på toget. De innførte billigst mulig som prinsipp. Stasjonen på Bakkenteigen ble første offer. FRPs samferdselsminister Solvik-Olsen fjernet planleggingsmidlene til dobbeltsporet mellom Tønsberg og Larvik. Støttepartiene Venstre og Krf fikk dem på plass, men når nasjonal transportplan kom på bordet så vi at fjerningen ikke hadde vært et arbeidsuhell. Utbyggingen var utsatt til 2032. Pengene skulle gå til nye motorveier og rullebane på Gardermoen.

Politikerne i Tønsberg og Nøtterøy fikk kaffen i vrangstrupen når Bane NOR kom med sine nye planer for hva som skal utredes. Toget skulle gå i Tønsberg, stenge kanalen med en lav bru og de hadde tegnet en svært stygg bru over Vestfjorden. Tunnel var for vanskelig og for dyrt. Det andre alternativet var ikke mye bedre; en bru over byfjorden, som sperret både utsikten til solnedgangen og Jarlsberg. Den gamle linja over Jarlsberg ville Bane NOR ikke ha, den må gå på en lav bru og tar 3-4 minutter lenger. Det er mye om en skal spare 20 minutter til Skien eller få et lyntog til Stavanger. Bystyret, Nøtterøy kommune og fylkestinget reagerte med å kreve at det faglig vurderte dårligste alternativet skal tas inn igjen.

I bystyrets behandling ble det sagt at 3-4 minutter for pendlere i sørfylket ikke betyr noe, og hvisket at vi har fått dobbeltsporet vårt så det er jo ikke så farlig. Å høre på fylkesmannen, SV og V sitt forslag om å se på en tunnel under kanalen (lav løsning) til brua over Vestfjorden var ikke mulig. Dette selv om stasjonen måtte flyttes, og ingen vil ha brua over byfjorden. Bane NOR er ikke en selvstendig aktør. De er Høyre og FrP-regjeringens redskap. De valgte å ta med Jarlsberg-alternativet videre som vi ønsket. Ut fra regjerings oppdrag om å kutte reisetiden og gi muligheten til høyhastighetsbane til Stavanger droppa de ikke Nøtterøy-alternativet. De hørte på protesten om en bru som sperrer kanalen. De vil se på tunnel/miljøtunnel under kanalen til Vestfjorden.

Høyres svar til sin egen regjering og deres selskap er: -Jeg hadde i større grad forventet at Bane Nor lyttet til våre råd, sier Nøtterøy-ordfører Roar Jonstang. – For oss er det helt umulig å ta med Nøtterøy-alternativet videre, sier Tønsberg-ordfører Petter Berg». (TB 16.06.17). Lojaliteten til egen regjering skal jeg la ligge. Det som skuffer er arrogansen deres. Mot pendlere i Sandefjord, Larvik og Porsgrunn. Mot fagkunnskapen til Bane NOR, som er opptatt av å beholde stasjonen i sentrum som alle Tønsbergs planer for buss, sykehus, og gangbrua til Kaldnes bygger på. De veit også at vi må flytte folk fra fly og bil til tog mellom byene på Sør- og Østlandet. Dessverre bare om det ikke fører til noen konsekvenser i min kommune. Uansett så er budskapet til verden: Tønsberg skal ikke være en grønn regionhovedstad med gode lyntog forbindelser til Oslo, Skien, Kristiansand og Stavanger. Vi vil være oss selv nok.