Men å tro at 80 kroner er det som skal til for å legge ned en flyplass, er å overdrive krigsretorikken. Det skal langt mer enn 80 kroner til for å velte SLH!

Passasjeravgiften er svært uheldig for flyruter som sliter med å gå med overskudd. Flyselskapet Norwegian har mange slike ruter, så det er naturlig at lederen av flyselskapet protesterer mot avgiften. Samtidig er det også mange flyruter hvor flyselskapene tjener penger. De rutene vil fortsatt leve godt med passasjeravgiften.

Ryanair vil neppe trekke seg ut fra Rygge dersom de tjener penger på å fly der – uansett hvilke avgifter de må betale. Vi må huske på at flyselskapene betaler andre og betydelig dyrere avgifter for å fly, enn bare passasjeravgiften. Jeg antar at Ryanair ser på hele sin flåtedisponering, og flytter den dit de tjener mest. Eller at de truer med å slutte å fly på Rygge som et pressmiddel mot avgiften.

Jeg ønsker på ingen måte passasjeravgiften, men retorikken imot den kan godt bli litt mer edruelig. Det er for eksempel ingen som samtidig minner Kjos og hans like om at oljeprisen har falt betydelig, noe som påvirker kostnadene ved å fly betydelig mer enn en avgift på 80 kroner.

Kjos er ikke vår tids Einstein. Kjos er kremmer, og hans oppdrag er å markedsføre flyselskapet sitt på best mulig måte. Det er han også god til, men SLHs fremtid blir ikke avgjort av 80 kroner. Det som betyr mest for SLHs fremtid, er at vi som bor i regionen har Torp som vårt førstevalg når vi skal ut og reise. At vi velger våre arbeids- og feriereiser ut fra Torp, er det viktigste virkemiddelet for et attraktivt og allsidig rutetilbud på vår egen flyplass.