Regionen er Buskerud, Telemark, Vestfold, og navnet er Torp!

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Regjeringens forslag om å erstatte dagens 19 fylker/fylkeskommuner med 10 større og sterkere regioner, er en god idé. Her i vår region er ideen riktignok ikke ny. For noen år siden var det under utvikling et tett og godt regionalt samarbeid mellom fylkene Buskerud, Telemark og Vestfold – under fellesnavnet BTV (eller TeVeBu). Nå kan det bli en realitet. Men fellesnavnet bør bli Torp-regionen.

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Torp lufthavn Sandefjord er det mest sentrale, felles punktet i regionens befolknings- og næringsmessige tyngdepunkt fra Drammen i nordøst via Kongsberg og Notodden, gjennom Vestfold-byene og til Grenland i sørvest. Fjellpartiene i regionens nord- og vestlige oppland er reiselivsmål av internasjonal toppklasse.

Torp er det naturlige utgangspunkt for langreiser nasjonalt, og til og fra hele verden. Det er heller ingen ulempe at Torp i fjor av passasjerene ble kåret til «Norges beste flyplass».

Som et kommunikasjonssentrum med en klar regional rolle og oppgave kan det ikke lenger reises tvil om Torps berettigelse som flyplass – med lokalt og regionalt eierskap. Luftfarten er kommet for å bli. Den blir stadig mer miljøorientert og tilpasset befolkningens krav til minimalisering av støy og utslipp.

Nye Sandefjord vil følge opp Torps sentrale rolle i regionen og har konkrete planer for næringsutvikling i Torp-området; nær flyplassen, E18 og InterCity. Tilknyttede næringsområder er Torp Øst, Fokserød, Kullerød og Borgeskogen – og store arealer for skog, jordbruk og matproduksjon.

Flyplassen blir en stadig viktigere motor for næringslivet med hyppige rutetilbud til norske og utenlandske knutepunkter. Og Torp skal forbli feriefolkets favoritt – med charter- og rutetilbud til attraktive feriedestinasjoner.

Selv om Høyre opprinnelig ønsket bare to folkevalgte nivåer, Stortinget og kommunestyret, registrerer vi at Stortinget fortsatt ønsker et tredje nivå. Da forholder vi oss til det, og vi tror at det regionkonseptet regjeringen nå foreslår, kan være bra. «Vår» nye Torp-region vil få oppunder 700.000 innbyggere med et internasjonalt orientert næringsliv, et idretts- og kulturliv med stor bredde og et imponerende høyt, profesjonelt nivå. Et så aktivt og variert samfunn vil trenge god og pålitelig felles kommunikasjon på land, på sjøen og i luften.

Store samfunns- og næringsmessige muligheter åpner seg når regjeringen nå tenker seg regionenes rolle som «samfunnsutviklere», noe som må være klart definert i forhold til statens og kommunenes oppgaver. Når ideen nå er lansert, gjenstår det ganske umiddelbart å definere hvilke oppgaver de nye regionene skal få. Det må være logiske, lett forståelige og enhetlige oppgaver for alle regionene i landet.

Næringslivet i Torp-regionen har alltid bygget på relasjoner med verden omkring oss. En aktiv sjøfart gjennom alle tider har vært vår vei til verden, og næringene på land har i stor grad knyttet seg opp til leverandører og markeder i utlandet. Alle kommunikasjonsformer for den interne kontakten innen regionen og over grensene til naboregionene er like viktige.

Ferjetrafikken knytter hyppig kontakt med danske og svenske havner, og Grenland blir en svært viktig del av den nye regionen, som en av Norges viktigste industrihavner. Den moderne motorveien E18 går som en nylig oppgradert firefelts sølvstripe fra Oslo, gjennom Drammen, Vestfold og fram til Grenland – og videre sørover. Den er blitt meget bra.

Jernbanen er minst like viktig, foreløpig i hovedsak langs sin opprinnelige trasé fra 1881 – de dager da damplokomotivet «Jarlsbergsvarten» gjorde sitt smalsporede inntog. I dag er også jernbanen inne i en kraftig utbyggingsperiode. Men regjeringen må ikke tillate at det statlige organet Jernbaneverket stiller seg på tvers av den regionale utvikling ved å bremse utbyggingen av dobbeltsporet InterCity i Tønsberg, midt i regionen.

I henhold til Nasjonal Transportplan 2014–2023 skal sammenhengende dobbeltspor Oslo-Tønsberg være ferdig innen 2024. En strekning med dobbeltspor mellom Stokke og Sandefjord skal være ferdig innen 2026 for å etablere halvtimes frekvens mellom Skien og Oslo. Dobbeltsporet på hele Vestfoldbanen skal ikke være ferdig før 2030.

Og et lite varsko til slutt: En ny region bestående av de nåværende fylkene Buskerud, Telemark og Vestfold kan framstå som en samfunnsutviklers våte drøm, så sant både planleggingsmandat og gjennomføringsmidler står i forhold til ambisjonene. Og samtidig har regjeringen satt i gang en kommunereform som skal skape større og mer robuste kommuner.

Disse to reformene krever bevisst balansekunst og klare retningslinjer for hvem som har ansvaret for hva.

Her i vår egen kommune skal vi først og fremst sørge for at etableringen av vår nye kommune blir vellykket allerede fra første dag, 1. januar 2017.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken