Gi Vestfoldsungdommen en jobbsjanse!

Av
DEL

LeserbrevHalvparten av ungdommer mellom 16 og 25 år mener det er vanskelig å finne jobb ved siden av skole eller studier. Det viser en ny undersøkelse fra Opinion, gjennomført på vegne av McDonald’s. Over 6 av 10 har lyst på mer praktisk arbeidserfaring. Dagens ungdommer har altså lyst til å jobbe, men får ikke sjansen til å vise hva de er gode for. Dette er en tilbakemelding som arbeidsgivere i Vestfold må ta på alvor.
Som franchisetaker i McDonald’s merker jeg daglig at det er vanskelig for ungdom å finne arbeid ved siden av skole og utdanning. Bare i Sandefjordsområdet har vi flere titalls medarbeidere som primært er i alderen 16-25 år i McDonald’s. Ved sist utlysning fikk vi inn over 100 søknader. Det er selvsagt gøy at så mange vil søke seg til oss, men det er samtidig veldig trist å måtte avvise så mange ungdommer som ønsker å jobbe.
Tilbakemeldingen fra ungdommene støttes opp av statistikken: stadig færre ungdommer har jobb på sommeren eller ved siden av skole og studier. Ifølge SSB hadde tre av fire 15 -17-åringer jobb på slutten av 90-tallet. Nå er det under halvparten. Den største gruppen arbeidsledige i Norge i dag er de under 25 år. Ungdom på Østlandet er de som jobber minst. I undersøkelsen vår svarer 65 prosent av personalsjefene at unge arbeidstakere har relevant utdanning, men mangler praktisk erfaring. Halvparten av personalsjefene mener også at mangel på arbeidserfaring hindrer unge i å få jobb. Dette skaper en ond sirkel hvor arbeidsgivere aldri gir unge sjansen til å opptjene den nødvendige erfaringen de trenger for å komme seg inn i fast jobb.
Det er forståelige at unge i Vestfold og resten av landet vil jobbe ved siden av skole eller studier. Det er ikke bare en lønning, men en mulighet til å bli kjent med arbeidslivet, og en basis for å stille bedre når de senere blir jobbsøkere. Hver tredje norske ungdom svarer på undersøkelsen at de er bekymret for å ikke få fast jobb i fremtiden. Dette representerer nesten en tredobling fra 2012, hvor bare 13 prosent av de spurte ungdommene var enige i den samme påstanden.
I McDonald’s har vi definert ungdom og det at vi er en stor arbeidsgiver for ungdom som en sentral verdi i vårt bærekraftsarbeid. Vi mener at et bærekraftig samfunn må evne å få unge voksne inn i arbeidslivet. Et viktig steg for å klare det er å gi dem arbeidserfaring som ungdom. Derfor er vi også stolte når våre unge ansatte går videre og blir stjålet til andre arbeidsplasser. Vi er stolte av å bidra inn i samfunnet ved å få vestfoldssungdommen i arbeid.

Ikke undervurder ungdommenes evner og muligheter til å gjennomføre en jobb. Det ungdommen mangler i arbeidserfaring veier de opp for på mange andre måter. Vi oppfordrer flere arbeidsgivere til å tørre å satse på ungdommen. Vi har meget god erfaring med å gjøre nettopp det!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags