Bjørn Ole Gleditsch og dere andre i formannskapet: Ikke vær redde for flere politikere i ungdomsrådet!

FORMANNSKAPET: Å tro at de tre politiske representantene på noen måte utgjør en trussel mot ungdomsrådet, er en fornærmelse, skriver Freja Dohrn Ellefsen. Arkivfoto: Morten Solberg

FORMANNSKAPET: Å tro at de tre politiske representantene på noen måte utgjør en trussel mot ungdomsrådet, er en fornærmelse, skriver Freja Dohrn Ellefsen. Arkivfoto: Morten Solberg

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

13. mars vedtok formannskapet at ungdomsrådets sammensetning skal endres, mot rådets anbefaling og vilje. For en med to års erfaring fra ungdomsrådet er det tydelig at argumentene ikke holder – ikke i det hele tatt.

DEL

MeningerArgumentene er at man ikke vil «politisere ungdomsrådet» fordi «ungdomspartiene ville ha dominert arbeidet i rådet». Men ungdomsrådet er allerede politisk, med eller uten sine partipolitiske representanter. Det tar stilling til politiske saker som krever (og gir) kunnskap om samfunnets politiske systemer og strukturer. For øyeblikket er det kun 3 av 13 representanter i rådet som er fra politiske partier.

Det er slett ikke nok til å dominere et råd, verken i stemmer eller meninger.

Å tro at disse tre representantene på noen måte utgjør en trussel mot ungdomsrådet, er en fornærmelse – både mot de tre partipolitiske og de resterende ti. Å ekskludere unge som engasjerer seg gjennom partipolitikk, blir helt feil. Disse ungdommene er en ressurs, ikke en trussel!

Freja Dohrn Ellefsen,

Freja Dohrn Ellefsen,

Et like svakt argument er at «ikke alle partier har et ungdomsparti». Dette er kanskje trist, men irrelevant. Om et parti i Sandefjord kommune ikke har nok unge medlemmer til å danne et ungdomsparti, hvorfor skulle de da hatt en representant i ungdomsrådet? Det er mangfoldet i hva ungdommene mener som skal representeres, ikke mangfoldet i voksenpartiene.

Hele saken er et bevis på nettopp hvor viktig ungdomsrådet er, fordi de folkevalgte voksne ikke alltid klarer å forstå ungdommens hverdag. Ifølge ordfører Bjørn Ole Gleditsch kan «ungdomspartiene involvere seg gjennom skolenes representanter». Men skolens elevrådssystem er ikke alltid inkluderende. Elevrådet favoriserer ofte Studiespesialiserende over Yrkesfaglig, de populære over dem som ikke trives så godt i klassen, og de skoleflinke over dem som ikke kan miste timer.

Dermed mister vi et viktig mangfold – et mangfold som ungdomspartiene gir.

Rådene skal være folkevalgte. Og selv om skolen er en fin arena for ungt demokrati, er det ikke den eneste arenaen.

Det blir helt feil å gi skolen så mye plass – ungdom er mer enn bare skole.

Når alt kommer til alt, handler det om kompetanse og respekt. Om å la politisk engasjerte unge få en stemme i saker som direkte eller indirekte påvirker dem. Om å anerkjenne det store arbeidet mange ungdomspolitikere legger ned – for samfunnets skyld, og fordi de fortjener det.

Dette er ungdommer Sandefjord kommune bør være stolte av, og som verdsettes høyt i ungdomsrådet. Det er ungdommer som bidrar aktiv til utvikling av samfunnet vårt. Ikke ta fra dem denne muligheten! I hvert fall ikke uten bedre argumenter enn frykten for politisering, dominans, og at noen partier ikke blir representert.

Dette er et råd for ungdom, av ungdom. Rådet har tydelig uttalt seg om at de er uenige i formannskapets beslutning. Lytt til dem! For hvorfor har vi ellers et ungdomsråd?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags