Utdanning og fast stilling er veien å gå

Av

7. august publiserte Sandefjords Blad en artikkel om ufaglærte "Eva" på  som mener seg forbigått i jakten på vakter en plass i helse- og omsorgsektoren i Sandefjord kommune. Hun hevder selv det handler om at hun har ansiennitet som gjør at hun tjener 50,- mer i timen enn langt ferskere kolleger.