Gå til sidens hovedinnhold

Du kommer med påstander du ikke har dekning for, Ivar Otto Myhre. Det er svært uheldig

Artikkelen er over 2 år gammel

På lørdag gir Ivar Otto Myhre (SV) uttrykk for sitt syn på «varslersaken» generelt og vedtaket som ble gjort 5. juni i formannskapet spesielt («Dette blir dyrt!»). Dette er en vanskelig sak for mange – både for administrasjon og politikere – den har pågått lenge – og er ødeleggende for vår kommune, både når det gjelder omdømme og arbeidsmiljøet internt.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Og det er spesielt vanskelig å kommentere saken offentlig, fordi det dreier seg om en personalsak. Hele saken har blitt en ulykke for både Sandefjord kommunes ledelse, Schei og alle våre 5.500 ansatte. Når jeg likevel velger å gjøre det, er det fordi jeg synes det er svært uheldig at Ivar Otto Myhre velger å gå ut i avisa med påstander som den tidligere kommuneadvokaten ikke har dekning for:

• Han anser det som 80 prosent sikkert at saken vil havne i tingretten.

• Han anser det som sikkert at kommunen vil tape en rettssak med 70 prosent sannsynlighet.

• Han anser kostnadene for kommunen til å ligge på mellom 10 og 12 millioner kroner.

Dette er sjelden kost å høre fra en advokat. For det første er det å gå ut på forhånd og fastslå resultatet i en eventuell rettssak mildt sagt oppsiktsvekkende. Jeg har til dags dato ikke møtt eller hørt om advokater som tar seieren på forhånd. Spesielt fordi Myhre samtidig også sier «det kan dukke opp ting i retten som han ikke er kjent med».

 

Dernest opplever jeg også innlegget som et rent partsinnlegg for den ene parten i konflikten. Det innrømmer han også – «Jg har hele tiden vært på Miriam Scheis side». Han sier også «Jeg er ikke objektiv». Det som kanskje overrasker meg mest, er allikevel at Myhre synes å mene at Scheis karrière er ødelagt for all framtid. «Hun mister muligheten til å få jobb i offentlig sektor og i det private næringsliv».

Slik jeg forstår hans utsagn, mener han altså at Schei har tapt sin mulighet for et fortsatt yrkesliv som jurist eller advokat – og at kommunen vil bli erstatningspliktig for resten av hennes yrkesliv.

Dette kan han ikke for alvor mene. Schei har 22 år igjen av sitt yrkesliv fram til fylte 67 år. Ivar Otto Myhre har et langt yrkesliv som advokat, og jeg tviler på at han kan vise til praksis som skulle tilsi et slikt utfall. At han også uttaler «at varselet var på sin plass», har han etter min mening ikke dekning for.

Dette er det stor uenighet om. Advokat Jan Fougner (Wiersholm) var i sin tilbakemelding til formannskapet tydelig her. Dette varselet er ikke innenfor Stortingets definisjon av en varslersak. Ivar Otto Myhre har nå rollen som folkevalgt i vår kommune. Han sitter som kommunestyrerepresentant, han er medlem av hovedutvalget for miljø- og plansaker og møter som første vara i formannskapet. I denne saken blander han rollene sine.

Han er arbeidsgiver for mange av de berørte i denne konflikten, og burde derfor opptre mer ryddig enn dette. Jeg er enig med Ivar Otto Myhre i én ting. Og det er at det er viktig å skille mellom politikk og forvaltning. Og nettopp derfor var Venstre og undertegnede sterkt imot at vi skulle etablere et lønns- og ansettelsesutvalg (LAU) i nye Sandefjord kommune. Jeg argumenterte lenge mot denne «kvasi-parlamentariske styringsmodellen» – og jeg var i debatten svært tydelig på at rådmannen i vår nye kommune skulle stå fritt til å ansette og organisere sin egen ledergruppe.

Derfor stemte jeg også imot dette forslaget i fellesnemnda på Stokke rådhus den 20. september 2016. Vedtaket ble gjort mot to stemmer. Venstres og SVs representanter var de eneste som stemte imot. De andre partiene ville det annerledes. Vi hadde ikke hatt noen sak i dette omfang hvis Venstre hadde fått med seg flere til å stemme imot dette lønns- og ansettelsesutvalget den 20. september 2016.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.