Planutvalgets behandling av Vesterøya

Kart over Rødsåsen

Kart over Rødsåsen Foto:

Av

I kommuneplanen for 2006 har politikerne vedtatt (nedskrevet) at det ikke skal bygges noe på Framnes-området før Framnes skole er rehabilitert og utvidet.

DEL

LeserbrevPolitikere i Sandefjord bruker store summer av våre skattepenger på å utarbeide kommuneplaner som skal være retningsgivende for fremtidig behandling av byggesaker.


Etter vedtaket i 2006 om stopp i boligbygging på Framnes har flertallet i planutvalget godkjent følgende utbygginger uten at én eneste «spiker» er satt i veggen på Framnes skole:


Framnæs Mek. Værksteds tidligere industriområde, Veraåsen og Hagalia - store deler av disse områdene er nå bebygget. Så er det godkjent enda mer utbygging på Framnæs/Langestrand nord samt Veraåsen syd for barnehagen - pluss en rekke fortetninger i allerede eksisterende boligstrøk. Vi snakker her om flere hundre enheter der flertallet i planutvalget fullstendig ignorerer vedtaket de selv har utarbeidet, og dette på bekostning av våre skattepenger.


Nå før valget er Høyre, Krf og Frp klare for å «rasere» deler av Rødsåsen, i tillegg til alt det andre de har vedtatt. Framnæs, Veraåsen og Hagalia var naturlige byggeområder, men ikke før skoleutvidelsen samt utbedring av veiforbindelsen til sentrum.
Dersom det blir bygging i Rødsåsen så bryter politikerne med Plan- og bygningsloven, der det heter at ethvert boligområde skal ha et område av grønnstruktur (lik Rødsåsen) i nærområdet, uten at man må bruke bil eller lignede for å komme dit.
I instruks fra Miljødepartementet står det følgende om kravet til slike naturperler:
«Planlegging av grønnstruktur
i byer og tettsteder
Veilederen viser hvordan kommunene bør legge en målrettet
og kunnskapsbasert planlegging på kommuneplannivå til
grunn for å verne om og videreutvikle grønnstrukturen i
byer og tettsteder. Målet for planleggingen vil være å ivareta
gode forhold for friluftsliv og fysisk aktivitet, landskapsbilde
og naturmangfold ut fra de rammer kommunen setter,
og overordnede forutsetninger. Miljødirektoratet håper
veilederen blir et nyttig hjelpemiddel i kommunenes
arealplanlegging».


Jeg håper vi nå får inn politikere som forstår alvoret i å bevare uberørt natur nær boligfeltene, og ikke politikere som vedtar dyre kommuneplaner uten å følge dem.
Vedlagte kart viser hvor mange boliger som sogner til Rødsåsen.
Jørn Myhre
 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags