Gå til sidens hovedinnhold

Historien gjentar seg

Artikkelen er over 4 år gammel

Atter igjen har diskusjonen om ny fastlandsforbindelse til Nøtterøy blusset opp. Argumentene er i grove trekk identiske med de tidligere benyttede, men noen nye momenter er dog dukket opp. Et flertall av øyfolket klamrer seg til drømmen om en forbindelse over Vestfjorden, samtidig som motstanderne gir dem skylden for at ting tar tid. Hadde bare øyboerne hatt vett på å ikke nedstemme vegpakkens fase 2, så hadde visstnok veien vært på plass for lenge siden. Slik kan det selvsagt oppsummeres dersom man sverger til enkel argumentasjonsteknikk.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I min naive enfoldighet trodde jeg at en ny fastlandsforbindelse for øyene først og fremst var ment å tjene øyfolket. Jeg betrakter egentlig dette som selvinnlysende, ettersom beboerne på øyene praktisk talt er isolert fra omverdenen uten vei. Da synes jeg også disse innbyggerne skal ha det avgjørende ordet når det gjelder hvilken løsning som skal velges. Dette betyr selvsagt ikke at alle andre kriterier skal skyves tilside.

En veiløsning er liksom ikke noe man bare etablerer fordi den er "kjekk å ha". Den må så absolutt være formålstjenlig og ha en reell nytteverdi. Det er spesielt på disse punktene det strides mellom "de lærde" og oss vanlige "synsere".

"De lærde", i denne sammenheng politikere og Vegvesenet, har helt klart en annen agenda enn de som faktisk skal benytte veien. I dagligtale defineres dette ofte som "konspirasjonsteorier". Man skal så absolutt vokte seg vel for å bringe beskyldninger om konspirasjoner til torgs, men det undergraver likevel ikke det faktum at de som bestemmer har andre agendaer enn de som skal bruke veien. Fra før av vet vi at byens næringsliv var initiativtager til den gamle Veipakke Tønsberg. Dermed er det også naturlig å tro at de har sterke interesser i hvilken veiløsning som velges denne gang, og at dette har en ikke ubetydelig påvirkningskraft.

Handelslekkasje er selvsagt et begrep som vil gjøres gjeldende med en veiforbindelse over Vestfjorden. Både Stokke og Sandefjord har mye positivt å by på. Dette betyr selvsagt ikke at all handelstrafikk fra øyene til Tønsberg vil opphøre å eksistere. Det vil imidlertid innebære at næringslivet i Tønsberg må ta seg selv i nakken og gjøre seg fristende. Slik fungerer det vanligvis i all form for handel når man utsettes for konkurranse.

Tønsberg vil ikke lenger være byen man handler i bare fordi det er praktisk at veien går like forbi. Man må ta grep, for eksempel i form av parkeringsmuligheter og kostnader relatert til disse. I tillegg må man tilgodese kollektivtrafikken slik at man enkelt og rimelig kan komme seg til og fra byen. I denne sammenheng er det også viktig å huske på at Tønsberg er mye mer enn bare Farmandstredet.

For nye Sandefjord kommune kan Vestfjordforbindelsen bli en ren gullgruve. Alle kommuner er selvsagt avhengige av skatteinntekter, og en enklere tilgang til kommunen vil være et viktig bidrag. Dessverre har Vestfjordforbindelsen ofte blitt fremstilt som en løsning som kun skal gavne øyfolket og at Stokke skal gjøres om til en gigantisk trafikkmaskin. Stort lenger unna sannheten er det vel knapt mulig å komme.

En forbindelse over fjorden vil knytte to nye storkommuner tettere sammen og gi mange innbyggere en langt enklere hverdag - både med tanke på handlemønster, arbeid og fritid. Det er også viktig å ha den store utbyggingen på Brunstad i bakhodet. Veien mellom Melsomvik og Sørby er allerede sterkt trafikkert, og når nevnte utbygging er ferdig vil også behovet om en ny veiløsning tvinge seg fram. Dermed er man et skritt nærmere en forbindelse over Vestfjorden, og godt begynt er som kjent halvt fullendt.

I god demokratisk ånd vil derfor tilhengerne av Vestfjordforbindelsen benytte seg av de muligheter som finnes og påvirke der vi kan. Herved konstaterer vi at kampen er i gang igjen, og jeg synes det passer å avslutte med å sitere Sir Winston Churchill:

"Dette er ikke slutten. Det er ikke engang begynnelsen på slutten. Men det er kanskje slutten på begynnelsen".

Kommentarer til denne saken