Gå til sidens hovedinnhold

Fylkespolitikere, Ikke glem at dere også er arbeidsgivere!

Artikkelen er over 4 år gammel

Fylkesrådmannen i Vestfold Egil Johansen har dessverre søkt på og takket ja til stillingen som rådmann i nye Tønsberg kommune. Det er sterkt beklagelig for den nye regionen og for alle ansatte.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Politikerne i Vestfold er arbeidsgivere for totalt 2200 ansatte som i større eller mindre grad blir berørt av vedtakene som fattes i forbindelse med fylkessammenslåingsprosessen som pågår. Særlig ansatte i fylkesadministrasjonen blir berørt. Det er viktig at politikerne er tydelige på hvordan de som arbeidsgivere, skal ivareta de ansatte i hele prosessen.
 

Statsråd Sanner har lagt sterke føringer for at fylkesadministrasjonen skal samles i Skien. Det er ingen nyhet. Ansatte i fylkesadministrasjonen i Vestfold kjenner på usikkerhet omkring sin egen fremtid. Erfaringene fra allerede gjennomførte kommunesammenslåinger i Vestfold tilsier dessverre at politiske løfter gjort før sammenslåingene ikke blir holdt når ny administrasjon bygges opp.

Fylkesrådmannen i Vestfold Egil Johansen har altså takket ja til stillingen som rådmann i nye Tønsberg kommune. Det er et stort tap for den nye regionen. Johansen har gjennom sin ledelse samlet en fragmentert organisasjon til en helhet, tydeliggjort arbeidsgiveransvaret og sørget for at alle ansatte blir ivaretatt. Nå er det en reell fare for at flere enn fylkesrådmannen kan komme til å søke seg vekk. Vi som er ledere i videregående skoler i Vestfold, nyter godt av de dyktige skolefaglige rådgiverne i utdanningsavdelingen som jobber hardt for å gi oss skoleledere verdifull støtte og veiledning.

Hvis utdanningsavdelingen flyttes fra Tønsberg til Skien, blir avstandene større, både i bokstavelig og faglig forstand. Mange av de ansatte i fylkesadministrasjonen som blir berørt, er bosatt i Tønsberg-området, og vil måtte belage seg på en travel pendlerhverdag for å være like tett på skolene som de er nå. Hvis mulig berørte ansatte blir urolige og ikke godt ivaretatt, kan de velge å søke annet arbeid (forlate jobbene) på grunn av en uklar yrkesfremtid. Da vil vi ha et alvorlig problem. Deres kompetanse har vi og elevene ikke råd til å tape.

Selv om arbeidsgiverne forsikrer de ansatte om at ingen blir overtallige, vet vi av erfaring hvordan slike prosesser er. Ved sammenslåing av like enheter, vil det og må det skje en rasjonalisering. Det vil dessuten finnes ansatte som ikke kan takke ja til nytt arbeidssted av familiære grunner.
 

Det er vår oppgave som fagforening for skoleledere og rådgivere å minne fylkeskommunen om å holde tungen rett i munnen når flyttingen skal gjennomføres. Vi skal bistå de berørte medlemmene våre med flytting av arbeidssted, eventuell omplassering, forhandlinger om stillingsinnhold eller overtallighet.

Skolelederforbundet vil jobbe uavlatelig med å ivareta våre medlemmers interesser. Vi vet verdien av det vi sammen har bygd opp i Vestfold og hvilken faglig kapital som faktisk nå står på spill. Sist, men ikke minst: det er store forventninger til alle tillitsvalgte i prosessen som pågår. For å sørge for at prosessen blir god og at de ansattes interesse og behov ivaretas, må ressursene til tillitsvalgtarbeid økes. 

Kommentarer til denne saken