Vestfold fylkeskommune søker hvert år om dispensasjon fra opplæringsloven, som sier at elever i videregående skole som bor mer enn seks kilometer unna skolen, skal ha rett til gratis skyss.

I dag er det slik at hvis du bor enten på feil side av E18 eller i Sande kommune, så må du betale for skoleskyssen, selv om du bor mer enn seks kilometer fra skolen.

Busskort for de tre årene på videregående koster rundt 10 000 kroner. Vi må faktisk betale de 300 kronene for det rabatterte månedskortet for å komme oss til og fra skolen, når det egentlig burde vært gratis.

Vi mener at alle i Norge skal ha de samme rettighetene til gratis skoleskyss. Hvorfor er det slik at vi som bor der hvor bussen går oftere, må betale for transport til skolen?

Dermed mener vi det er urettferdig at Vestfold fylkeskommune søker om dispensasjon år etter år.