Fraværsgrensen er riktig

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Tor Hansen (Ap) angriper Høyre og fraværsgrensen i Sandefjords Blad 19. juli. Ikke ett eneste av argumentene han fremfører mot fraværsgrensen, handler om skolens hovedoppgave, som er læring. Jeg mener fraværsgrensen er grunnleggende riktig, og det på et veldig enkelt grunnlag: Det skjer læring i hvert eneste klasserom hver eneste dag, læring du ikke får med deg om du ikke er til stede. Derfor bør det være en tydelig forventning til elevene om å være til stede, såfremt de er friske.

DEL

LeserbrevAt Arbeiderpartiet ikke deltar i hyllesten av fraværsgrensen, har vi fått med oss. Hva de egentlig mener er alternativet til fraværsgrensen er derimot umulig å få tak på, annet enn at den skal avskaffes. I ett innlegg er problemet at den er for streng, i det neste er problemet at det er lov å være borte i det hele tatt.

I Tor Hansens innlegg argumenterer han for å innføre en fraværsgrense på 15 %, det er meg bekjent ikke Arbeiderpartiets offisielle holdning til spørsmålet.

Visstnok utelater vi bevisst de negative sidene ved grensen. Jeg vil derfor kommentere de sidene Hansen trekker frem:

1) Elevorganisasjonen er ikke fornøyd. Elevorganisasjonen var sikre på at flere ville falle fra med de nye grensene, det ser ikke ut til å være resultatet. Nå er argumentene de har igjen at vi tvinger og truer elevene til å møte opp på skolen istedenfor å motivere dem.

Jeg er nyutdannet lærer, og i likhet med de aller fleste andre lærere ønsker jeg å gjøre undervisningen min så lærerik, engasjerende, motiverende og nyttig som mulig. Min jobb er å gjøre det givende for elevene å være på skolen, det er ikke dermed sagt at jeg klarer å gjøre diktanalyse og nynorsk så interessant for hver eneste elev i klasserommet mitt at de dropper å sove ut en dag de er veldig slitne og har litt vondt i hodet, at seriefavoritten har en ny sesong, eller en ferie eleven gjerne skulle vært på, selv om jeg gjerne skulle ønske det.

Når fraværsgrensen sørger for at elevene er til stede, skal jeg sørge for at de lærer noe av å møte opp.

2) Leger og trafikklærere liker ikke konsekvensene det har for deres yrkesliv. At køene på legekontorene tidvis har vært unødvendig lange er en utfordring vi sammen med helsevesenet må ta på alvor.

Målet må være gode løsninger, ikke å gå tilbake til frislipp på fraværet. Trafikklærerne ønsker helst å være på jobb fra 8-16, det kan jeg forstå. De aller fleste ønsker seg en komfortabel arbeidstid. Jeg mener likevel det er viktigere at elevene får med seg så mange undervisningstimer som mulig enn at trafikklærerne skal slippe å jobbe noen ettermiddager og kvelder. Bare i Vestfold ville elevene gått glipp av mange tusen skoletimer om det var mulig å ta seg fri for å ta ordinære kjøretimer.

I alle disse timene foregår det læring elevene ville gått glipp av.

3) Elever sliter psykisk. At mange unge sliter med psyken er ikke noe vi skal ta lett på. Det er en alvorlig utfordring både for den enkelte som sliter og for samfunnet som helhet. Er du psykisk syk, trenger du støtte og behandling, og behandling for psykisk sykdom regnes som gyldig fravær.

Å slite psykisk er tungt og slitsomt, og det kan være herlig befriende å unne seg en dag under dyna for å unngå problemene. Utfordringen med den taktikken er at problemene ikke forsvinner, de bare unngås for en dag. Jeg tror og håper at fraværsgrensen vil motivere flere som sliter til å oppsøke hjelpen de trenger.

At de trenger dokumentasjon kan være den lille forskjellen som gjør at de oppsøker helsesøster, lege eller annet helsepersonell, fremfor å prøve å ordne opp selv eller håpe at det går over. Vi ser av uførestatistikken for Vestfold at mange unge sliter psykisk og bli uføre. Om disse hadde fått hjelp allerede da de var 16, kunne dette kanskje sett annerledes ut.

I denne sammenhengen er å stille krav å bry seg, og regjeringen har rustet opp skolehelsetjenesten slik at den har bedre kapasitet til å ta imot elevene som har det vanskelig.

Fraværsgrensen har fått ned fraværet, nærvær i klasserommet gjør at elevene får med seg mer av undervisningen. I Høyre mener vi at fraværsgrensen er enormt viktig fordi den bidrar til at alle de andre virkemidlene som settes inn i skolen gir effekt, rett og slett fordi elevene er til stede og får utbytte av dem.

Derfor tror vi at det på sikt vil gi mindre frafall i videregående opplæring. At Arbeiderpartiet ønsker å skrote en slik løsning, som de først var for, og så imot – også når vi ser at den virker, er for meg en gåte. 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags