Høyre sier nei til monstermøller

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Høyres kommunestyregruppe i Sandefjord går sterkt imot bygging og drft av vindturbiner i noen av våre mest sårbare lokale og regionale friluftsområder: Heisetra og Trollsvann/Åletjønn.

DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.NVE har blinket ut disse grønt- og friluftsområdene som «velegnet» for bygging av en vindpark der tårn kan få en høyde på mellom 80 og140 meter og vingene mellom 40 og 70 meter.

På grunn av områdets karakter – skogkledde åser – vil tårn og vinger høyst sannsynligvis bli bygget etter de maksimale dimensjonene (mens man på snaufjell kan nøye seg med noe lavere dimensjoner).

Ifølge Miljødirektoratet splitter vindmøller opp naturområder, forstyrrer dyreliv i et område både i anleggsfasen og driftsfasen, og har dessuten stor visuell landskapspåvirkning på grunn av høyde og rotasjon av vingene. De er også støyende ved at vingene skjærer gjennom luften.

Vi i Høyre støtter derfor opp om Fylkesmannens og Fylkeskommunens kommentarer og innvendinger fra i fjor høst. Fylkesmannen påpekte at «betydelige deler av analyseområdet (område 4 i nasjonal ramme for vindkraft) har nasjonale og vesentlige regionale natur- og landskapsverdier som ikke er hensyntatt i ekskluderingsrundene.» Fylkeskommunen pekte også høsten 2018 på mangelfull kartlegging, altså for dårlig informasjonsgrunnlag, og et stort konfliktpotensial i området.

Høyre er enig i rådmannens innstilling i saken, som skal behandles i hovedutvalg for miljø- og plansaker onsdag denne uken: Sandefjord kommune er negativ til utbygging av vindkraft i de svært viktige friluftsområdene ved Heisetra og Trollsvann/Åletjønn. Områdene bør i det videre arbeidet ekskluderes fra utbygging.

Høyre er enig i at vindkraft generelt kan være et godt tiltak for å bidra til at fossil kraft kan erstattes med utslippsfri kraft, og støtter regjeringens arbeid for å redusere utslipp innen 2030. Samtidig peker Sandefjord Høyre på mulighetene som ligger i havbaserte vindturbinparker som ikke kommer i konflikt med friluftsinteresser, grøntstruktur og biologisk mangfold.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags