Jeg skal gi Strømøy rett i én ting, og det er at dette i aller høyeste grad handler om ideologiske forskjeller i politikken. Der stopper imidlertid enigheten også.

Etter hennes skjønn så gledet altså Ap seg til denne debatten, for da fikk vi lov til å si «nei», og hun skriver videre at for Ap skal alt være som før innen norsk skole, påstander som selvsagt ikke kunne være lenger unna sannheten. Vi i Ap har over lengre tid etterlyst mer fysisk aktivitet i skolen og argumentert sterkt for at dette er læringsfremmende på mange områder. Da var svaret fra Høyre at dette var «tidstyveri» og noe ungene kunne gjøre på fritiden. Når private tilbyr tilsvarende, så blir det plutselig «et interessant supplement». 

«Konkurranse virker skjerpende», kan Anne Strømøy fortelle oss. Joda, dersom det foreligger like vilkår. Det gjør det ikke her. Hun hevder at Høyre har «betydelig større selvtillit på vegne av den kommunale skolen enn det Ap utviser». Neppe.

Ap vet at sandefjordskolen består av kompetente, engasjerte og oppofrende pedagoger, assistenter og ledelse. Det utvalgslederen imidlertid hopper bukk over i denne sammenheng,  er at ledelsen ved flere skoler i kommunen i disse dager har den utakknemlige jobben med å gi flere dyktige pedagoger den tunge beskjeden at de ikke lenger er med i betraktningen videre fra neste skoleår, dette som en direkte konsekvens av flertallspartienes budsjettvedtak. 

Barna våre blir lidende. Hva om vi i stedet fikk kompetansen fra Wang Ung inn i fellesskolen til alles glede? Økt valgfrihet sies det. Økt valgfrihet for dem som har råd, for å være mer presis. 

Nei, Anne Strømøy. Opprettelsen av Wang Ung er ikke en syretest på den kommunale skole. Det er snarere en fortsettelse av en økende trend vi ser med utarming av fellesskolen på den ene side og opprettelsen av private alternativ (for dem som har råd) på den andre.

Ap ser med bekymring på de økende forskjellene som fortsetter å øke i det norske samfunnet. Med den økende liberaliseringen av privatskoleloven så gjør vi også skolesektoren om til en arena som gir grobunn for økte forskjeller i samfunnet. Det kan vi ikke tillate. 

Ja, Anne Strømøy, dette handler om ideologi, og det er flott at dette kommer til syne. Bedre tilbud til noen, eller bedre tilbud til alle? For det er dét som er kjernen i debatten.