Det errr Belzzebub – Herre overrr Fluene, Prinzz av Helvete, tidligere General overrr Helvetezz Horder, nå overhodet forrr Kommunikazzjon og Soziale medierrr som tiltalerrr dere, avzzkum av Adam.

Vi ønzzker takk til mennezzkene, derfor skriverrr Vi denne hyllezzten. Ber om unnzzkyldning forrr skrivefeil, Våre klørrr sitter seg fazzt i tazztaturrr.

Etterrr åreviz med hardt arbeid og endeløzz overtid harrr samtlige avdelingerrr her nede endelig kunnet ta velfortjent ferie. I tuzenerrr av år måtte vi gjete dere som hodeløze fjærkre mot Helvetezz porter. Nå kan Vi sitte med klørne i lavaen og nyte det Underverden har å by på menzz dere, motbydelige krek, vandrerrr velvillig inn dørene.

Vi senderrr spezziellt varme takk til dere som opprettholderrr en stadig nedbrytning av det forhatte mennezzkezamfunnet:

De som smellerrr dørene igjen i anziktet til nezztemann. Du som ikke lar deg affizzere av eldre ellerrr gravide uten sete menzz du selv sitter godt. Dere som ikke enzzer at dere dunkerrr borti andre og går videre uten en mine. Du som binderrr din hund ute i regnet menzz du handler. Dere som kaster fra dere hjelpeløze kjæledyr når dere er lei – vi hyllerrr dere. De som brukerrr sin mobil på kino, og dem som aldri kan finne riktig bit smågodt i pozzen. Du som tar ut fruzztrazjonen din på ansatte i butikken, dere som alltid forventerrr å bli servert først, de som snikerrr i køen. Alle som ikke brukerrr blinklyzz. Du som kutterrr av andre biler i trafikken.

Lizzten er endeløzz og Vi kan ikke takke alt avzzkummet på overflaten. Men vit at Vi her nede setterrr prizz på innzzatzzen dere gjør, og håperrr dere vil fortzzette slik.

Med de værste ønzzker forrr fremtiden,

Belzzebub

Anja Skovly Freberg

Ufrivillig Medium

Sandefjord

LES OGSÅ: - Ta den satans sykkelen over på sykkelstien din fjottpeis!