Søndag: En hel nasjon samles i en felles dugnad for å gi et løft til de utstøtte, de ensomme - de som ikke passer inn. Det blir samlet inn 239 millioner kroner til Kirkens Bymisjons arbeid for et varmere og mer inkluderende samfunn.

Mandag: 15 fengselsansatte går til politisk streik for å bevare fengselet i Sandefjord. Kjenner vi som lever våre liv utenfor hvor viktig denne institusjonen er for de innsatte – nettopp de som har størst grunn til å føle seg som utstøtte?

LES OGSÅ: Streiket mot nedleggelse

Kontrasten springer i øynene og gjør at denne kommentaren handlet om mye mer enn at nok en gang mister Sandefjord sårt tiltrengte offentlige arbeidsplasser.

Skulle fengselet bli lagt ned, vil det stikke langt dypere.

Men la det være sagt: Viktigheten at offentlige arbeidsplasser i Sandefjord handler også om de verdiene TV-aksjonen søndag dreide seg om: Fattigdomsbekjempelse. Inkludering. Et varmere samfunn.

For selv om vi tar mål av seg å være en gründerby, blir ikke private arbeidsplasser til i et vakuum. Skal du lage et produkt eller en tjeneste, må noen faktisk ha råd til å kjøpe det du lager. Da trenger vi den ringvirkningen mange offentlige virksomheter skaper.

LES OGSÅ: Vil kjempe for å beholde ett av fengslene i Vestfold

For skal vi kunne gi noen som ellers ville ha stått utenfor arbeidslivet en meningsfull og betalt oppgave, må vi ha alle typer arbeidsplasser. Også offentlige fengsler. Derfor er meldingen om nedleggelsen av fengselet et problem for alle i Sandefjord. Kanskje spesielt her – for levekårsundersøkelser viser at det er mange som sliter med økonomien i vår vakre kommune. Og vi har få offentlige arbeidsplasser fra før.

Men utfordringen en fengselsnedleggelse skaper, stikker som sagt langt dypere.

Etter meldingen om nedleggelsen ble kjent, dro vi i Sandefjords Blad nemlig bort for å snakke med de ansatte, og kanskje de innsatte – dersom de hadde lyst til å stå fram. Vi hadde egentlige små håp – det er selvsagt en stor belastning å stå fram med bilde og fullt navn som domfelt. Vi ble derfor overrasket over å møte mange innsatte som nærmest ønsket å slå ring om fengselet sitt. Her hadde de opplevd å bli sett, de var i ferd med å dyrke fram et nytt og bedre liv, fra innsiden av en dom.

LES OM DET HER:

To sterke damer sto fram med hver sin historie. De fortalte hvordan de var bygget opp, og snart var klare for å delta i samfunnet igjen. Henriette som slet sosialt , men nå fungerer bedre i fellesskap. Thea som etter å ha sonet en lang dom i et annet fengsel, nå var blitt bedre rustet til å takle et liv utenfor murene. De hadde begge opplevd mestring.

Det er viktig for de innsatte at et slikt tilbud finnes.

Det er likevel enda viktigere for alle oss andre. Den opplagte gevinsten er at mennesker som har sonet sin straff, blir aktive medborgere i stedet for at de på nytt skader andre – og seg selv.

Men det er kanskje enda viktigere for det menneskesyn som TV-aksjonen sto for. At vi trenger fengselet i Sandefjord fordi det bidrar til et varmt og inkluderende samfunn. For noen av oss er det en umistelig verdi.

ANDRE MENINGER: