Gå til sidens hovedinnhold

Prinsipper må ikke settes over gode løsninger til beste for byens innbyggere

Artikkelen er over 2 år gammel

Arild Theimann (AP) har et leserinnlegg i lørdagens SB som inneholder påstander uten dekning. Saken dreier seg om krav om reguleringsplan ved 4 eller 6 enheter.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I gamle Sandefjord har vi hatt i bestemmelsen om at 6 enheter kan tillates uten reguleringsplan. Kan Arild Theimann vise til et eneste eksempel hvor en slik bestemmelse har ført til en uheldig utbygging?

Videre viser Theimann til administrasjonen, fylkesmannen, Fylkeskommunen, Statens Vegvesen og NVE og disses uttalelser, og mener at Høyre vet bedre enn disse instansene. Nei, men vi mener at lokalkunnskap og lokal kontakt med utbyggerne/innbyggerne gir bedre resultater enn de nevnte instansers meninger fra et kontor fjernt fra realiteten her i byen.

Det kan også bety krav om regulering ved 6 enheter dersom omstendighetene ved saken er spesielle. Hvorfor skal vi ha lokale politikere da, hvis vi skulle latt alle disse etatene bestemme over oss? Heldigvis ser vi mange eksempler på at også AP gjør sine vurderinger ut fra lokale forhold og går imot anbefalinger både fra administrasjonen og andre etater.

Høyre peker på at en reguleringsplan med en kostnad på et sekssifret beløp til syvende og sist vil medføre en høyere pris på boligene. Theimann sammenligner med Larvik uten å sammenligne med standarder osv. Hvem mener Theimann betaler for de økte kostnadene en reguleringsplan medfører??

For kort tid siden godkjente Planutvalget enstemmig et prosjekt på Lasken med 6 boenheter uten reguleringsplan. Ingen kom med krav om plan fordi det var for mange boenheter.

I siste møte godkjente utvalget to saker om fradeling av tomter i LNF område til tross for en motsatt innstilling fra administrasjonen. Jeg nevner disse eksemplene kun for å illustrere hverdagen i praksis. Jeg kunne nevnt mange flere.

Som mangeårig leder og medlem av Planutvalget vil jeg gi ros til alle partier for et konstruktivt og godt samarbeide hvor prinsipper ikke settes over gode løsninger til beste for byens innbyggere. I praksis er det slik det foregår og derfor synes jeg at Theimann konstruerer en problemstilling som ikke eksisterer, selv om vi, selvsagt, også kan være saklig uenige i løsninger.

La oss fortsette den praksisen Theimann. Da tenker vi på våre innbyggeres interesser!

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 09:00.