Bakgrunnen for debatten, som ble løftet i Stortinget tirsdag, er et representantforslag fra Senterpartiet om at Vinmonopolet må overta taxfreesalget på alle Avinors flyplasser.

Saksordfører for saken var Erlend larsen (H).

President,

Når det gjelder det foreliggende forslaget om å la Vinmonopolet overta taxfree-salget ved Avinor-eide flyplasser i landet er det nærliggende å knytte noen bemerkninger til taxfreeordningen ved flyplasser generelt. På mange måter er det en merkelig ordning som gjennom årene har fått lov til å etablere seg og der et av verdens rikeste land finansierer sin infrastruktur gjennom salg av produkter som det er bred enighet om de negative helsemessige konsekvensene av. Alkohol og tobakk er produkter, så lovlige de enn er, noe vi blant annet er internasjonalt forpliktet til å redusere bruken av. Det er derfor høyst betimelig at regjeringen har varslet en utredning om taxfree-ordningen i løpet av inneværende stortingsperiode. Det er betimelig – like lite som det er dårlig timing av forslagsstillerne å fremskynde konklusjonene av en slik utredning.

Det synes å ha blitt litt av en vane fra deler av opposisjonen å komme slike utredninger i forkjøpet og dermed undergrave tilliten til det fremste utredningsapparatet Stortinget har til sin rådighet – regjeringsadministrasjonen. Det skjedde i et nylig vedtatt forslag om fastlegereformen og det kunne ha skjedd i dag. Når dagens forslag ikke blir vedtatt skyldes det selvsagt at Arbeiderpartiet, i motsetning til forrige gang, har forstått den negative betydningen av det som går under navnet Stortingsregjereri.

LES OGSÅ: Venstre vil være Torps beste venn (+)

President, dagens forslag hører i realiteten ikke hjemme i Helse- og omsorgskomiteen. Det kan ikke dokumenteres at Vinmonopolets overtakelse vil føre til noen nedgang i salget av alkohol i Norge. Faktisk er det slått fast av Vinmonopolet at dette ikke vil skje. Så sies det at en overføring av salget fra selskapet Travel Retail til Vinmonopolet vil føre til en styrking av Vinmonopolets stilling i landet. Det er mulig det, men det motsatte kan like gjerne skje.

Årsaken til det er at representantforslaget ikke skjelner mellom Avinors flyplassdrift og andre flyplassers drift, for eksempel Torp flyplass i mitt fylke som, skulle forslaget får flertall, står i fare for å bli en av svært få flyplasser i landet som legger ut driften av taxfree-salget på anbud uten føringer fra staten.

Det er godt mulig at et advokatfirma mener at det ikke medfører problemer på ESA-nivå å overføre salget til Vinmonopolet, men er det i det hele tatt noen som har vurdert hva en slik forskjellsbehandling mellom Torp og Avinors flyplasser vil kunne provosere frem av reaksjoner fra dem som forvalter konkurranseregelverket på europeisk nivå? Åpner vi opp for dette kan det, før vi aner det, ende med en europeisk debatt om Vinmonopolets rolle og legitimitet.

LES OGSÅ: – Taxfree er nødvendig for å berge Torp flyplass

Det kan tenkes to utfall av et slikt ordskifte: Enten må Vinmonopolet trekke seg som finansieringskilde for norsk luftfart, eller så må det statlige selskapet også overta på Torp. For Torp sin del er det bare ett temmelig stort problem forbundet med denne situasjonen (og det har vi Torp sin administrasjons ord for):

Da må Vestfolds og Telemarks flyplass sette kroken på døra! Da er det slutt på dette kjære tilbudet, president, og som en «bonuseffekt» – den miljømessige tabbeutbyggingen av en tredje rullebane på Gardermoen har rykket et skritt nærmere. Dette kan da umulig forslagsstillerne, som er i mot en slik utbygging, ha tenkt igjennom?

Det hadde vært ærligere, President, å fremme et forslag om å fjerne taxfreehandelen og derigjennom finansiere Norges luftfart på en annen og mindre tilslørt måte - over statsbudsjettet.

I stedet har Senterpartiet forsøkt seg på en modell som hverken er fugl eller fisk – som i tillegg altså ikke har noen dokumenterte helsemessige konsekvenser. Modellen har imidlertid to andre interessante resultater (som antakeligvis føres på plussiden på Senterpartiets merkelige tap- og vinningskonto:)

1) Den fylkes- og kommunalteide flyplassen i Vestfold legges ned og 2) Selskapet Airport Retail Norway (som ikke må forveksles med Travel Retail)  – som er et heleid norsk selskap, som skatter til Norge og som står for driften på Torp – vil miste en stor del av sitt inntektsgrunnlag.

SB MENER: Hva velger du? Billigere vin eller fortsatt taxfree?