Fakta: Eldrerådet har aldri behandlet noen sak fremmet av Spetalen. Eldrerådet behandler ikke saker som vedrører enkeltpersoner.

Til møtet i Eldrerådet den 26.01.17 hadde medlemmene i Eldrerådet i «gamle Sandefjord» satt opp et forslag med uttalelse om Lunden. Det gikk ut på at Lunden burde bestå til det nye sykehjemmet står ferdig.

Det viktigste argumentet var at det, frem til et nytt sykehjem er på plass i 2021, ikke vil være nok sykehjemsplasser basert på informasjon som ble fremlagt av kommunen i mai 2016.

Dette forslag til uttalelse var sendt til medlemmer og varamedlemmer i forkant av møtet.

Alle medlemmene i Eldrerådet var enige i uttalelsen (ref. protokollen).

Også varamedlemmene støttet denne uttalelsen.

I Sandefjord er det ca. 900 mennesker med demens sykdom. Den rammer noen helt ned i 50-årene, og er sammen med ensomhet og psykiske lidelser blant de enorme utfordringer samfunnet står over for.

Som privatperson er jeg derfor imponert over det engasjement Spetalen viser for å gi sin kjære det han vurderer som best for henne. Det er mange privatpersoner som gjennom gaver og arv har gitt betydelig økonomisk støtte til våre sykehjem, både til Lunden og ikke minst til Nygård. Rundt halvparten av oppussingen av tredje etasje på Nygård kommer fra midler fra private.