Vi har ikke råd til å fylle alle sengene både på Nygård og Lunden, etter at Lokalmedisinsk senter ble bygget. Sånn jeg ser det, er det det noen har problemer med å kommunisere.  Jeg tror de fleste vil oppfatte det som like problematisk at man nedlegger et veldrevet sykehjem, som at det står noen tomme senger i et sykehjem, som ikke er så veldrevet. Når jeg drister meg til å si ikke veldrevet, så er det basert på at pårørende virkelig blir glad i Lunden og at de ansatte der over tid har lavt sykefravær. På Nygård ser det ut som om det ikke er pusset opp siden 1985 og sykefraværet på enkelte avdelinger er stort.

•       Lunden har høyere døgnpris pr. pasient enn øvrige sykehjem, men i det regnestykket ligger ikke at Lunden har særdeles lavt sykefravær over tid. Det hadde vært bedre å bygge på Lunden for å få ned pasientkostnaden enn å nedlegge.

•       Dersom Lunden ikke nedlegges må kommunen supplere med kjøp av sykehjemsplasser på Mosserød sykehjem. Det mener jeg må være en fordel, da de er rimeligere enn kommunale plasser. Litt rart at noen ser det som et problem, men kanskje er det arbeidsplassene sine de er redde for?

•       Det brukes som argument at det lå inne i finansieringen av nytt lokalmedisinsk senter at Lunden skulle selges for 10 millioner kroner, men nå vil Høyre plutselig selge bygget til den kommunale boligstiftelsen. Hvor kommer da de eksterne pengene fra?

•       Kostnaden ved å bygge et nytt sykehjem med 39 plasser vil være i størrelsesorden 50 millioner kroner, altså taper man 40 millioner kroner på å selge det. Det hadde klart lønnet seg å bygge på Lunden for å effektivisere det, mens nedleggelse gir et tap det vil ta lang tid å ta igjen.

Alt som skjer i eldreomsorgen i Sandefjord nå må ses på bakgrunn av at Høyre konsekvent ikke vil ha konkurranseutsetting i eldreomsorgen, enda det er beregnet at besparelsen vil bli på over 50 millioner kroner. Vi skal heller ikke glemme at alle partier i Sandefjord har lovet alle ansatte, selv om de er overflødige, at de skal beholde jobben. Årlig kostnad: I størrelsesorden 50 millioner kroner. Og til slutt: Alle kommunestyrerepresentanter i Sandefjord, unntatt undertegnede, har stemt for å kjøpe og drifte en campingplass. Prislappen var 20 millioner kroner. Men å beholde et sykehjem med årlig kostnad til 3,4 millioner kroner, det er veldig vanskelig. Det må jo alle forstå.

Det ser ut som om politikerne i Sandefjord har funnet opp en helt ny type logikk. Alt annet enn eldreomsorg først! Det er virkelig en ny og banebrytende måte å tenke på.

I kommunestyret er det bare jeg som ikke forstår noenting av det.

Jeg må være Sandefjords største tosk.