Gå til sidens hovedinnhold

Demokrati og folkestyre – svar til FrP

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Takker Jørn Sandtorv og øvrige politikere for at vi får en debatt om partiprogrammene. Jeg håper og tror det kan komme mye godt ut av denne debatten fram mot neste lokalvalg. Sandtorv mener jeg farer med usannheter når jeg skrev følgende 18. juni i mitt svar til Høyre:

  • Spesielt det forhold at ingen av partiene som nå ønsker å legge ned 8 nærskoler hadde dette med i sine politiske program. Den viktigste endringen på generasjoner ble ikke blitt beskrevet i partiprogrammene, heller ikke i Høyres program.

Mitt poeng med dette avsnittet var at ingen partier var tydelige med å si at de ønsker å legge ned 8 nærskoler til fordel for 3 nye storskoler. Jeg skal gi Jørn Sandtorv rett i FrP er det eneste partiet som er nærheten av å ta et standpunkt til skolestruktur i deres partiprogram. Dere skriver på side 15:

  • Sandefjord FrP vil legge rapporten til grunn for videre diskusjoner rundt strukturen innen grunnskolesektoren i Sandefjord. Vi vil se på muligheter for større og mer moderne skolebygg enn det vi har i dag. Dette for å bedre innhold og læringsmiljø.

Norconsult rapporen det henvises til hadde flere mulighetsstudier så det skal være våkne lesere av partiprogrammene og ikke minst følge med i SB for å vite konkret hva FrP ønsker å få til. FrP uttalte også i SB uken før valget:

  • Skolestruktur blir en lang og omfattende prosess med mange hensyn som skal vurderes. Kan være aktuelt å slå sammen skoler, men ikke til større enheter enn 450/500 elever. Prosess med foreldre og lærere viktig for sammenslåing.

Ut fra videre arbeid med skolestrukturen virker det som uttalelsen ovenfor ikke lenger er like forpliktende. Nå støtter FrP nye storskoler som skal bygges for 6–700 elever.

Jeg mener kjernen i debatten er hvor konkrete velgerne kan forvente at politikerne er i beskrivelsen av sine mål og standpunkter i deres partiprogram. Spesielt i saker av stor viktighet for kommunens innbyggere. Mitt forslag til formulering av partiprogram er som følger:

  • Vi ønsker å realisere 3 nye og moderne skoler til erstatning for Framnes, Vesterøy, Ormestad, Gokstad, Unneberg, Helgerød, Sande og Byskolen. Investeringer i milliardklassen skal gjøres over de neste tre valgperioder. Først ut er ny storskole på Vesterøya i valgperioden 2019 – 2023.»

Dette hadde vært en ærlig og tydelig kommunikasjon til velgerne, og et tydelig mandat om man hadde fått flertall. Jeg håper og tror at denne skoledebatten bevisstgjør politikerne til å være ekstra tydelige i sine framtidige partiprogram og ikke minst også at velgerne aktivt setter seg inn i de enkelte partiers standpunkter i forkant av valget.

Kommentarer til denne saken