Gå til sidens hovedinnhold

Demokrati og folkestyre - svar til Høyre

Tusen takk til Anne Strømøy og Høyre for svar på kritikk av manglende demokratisk prosess i skolestruktur saken. Spesielt det forhold at ingen av partiene som nå ønsker å legge ned 8 nærskoler hadde dette med i sine politiske program. Den viktigste endringen på generasjoner ble ikke blitt beskrevet i partiprogrammene, heller ikke i Høyres program.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I Høyres program stod det:

  • Sette i gang et betydelig investeringsløft i barnehage og skolesektoren slik at vi har et enda bedre kvalitativt godt tilbud, og bygninger som møter morgendagens krav og forventninger”.

Jeg må si meg hjertens enig i denne formuleringen, alle ønsker vi investere i nye skolebygninger for våre barn, men hvor og hvordan dette best gjøres, er vi uenige om. Det Høyre burde skrevet er omtrent som følger:

  • “Vi ønsker å realisere 3 nye og moderne skoler til erstatning for Framnes, Vesterøy, Ormestad, Gokstad, Unneberg, Helgerød, Sande og Byskolen. Investeringer i milliardklassen skal gjøres over de neste tre valgperioder. Først ut er ny storskole på Vesterøya i valgperioden 2019 - 2023.” Dette hadde vært en ærlig og tydelig kommunikasjon til velgerne, og et tydelig mandat om man hadde fått flertall.

Anne Strømøy viser også til avisoppslag i SB 19. juni 2019 der Høyre, FrP, KrF og Sp er avbildet i Vesterøya Idrettspark.Her er vi ved sakens kjerne, nettopp denne artikkelen i SB der tre kandidater sa de ønsket å bygge skole på Vesterøya, blir brukt som grunnlag for politisk mandat i skolesaken.

Uken før valget ble alle partier spurt i SB om sine planer for skolestrukturen. Her sier Høyre følgende om skolestruktur, og ikke noe om ny skole på Vesterøya:“Høyre forutsetter at det tas en grundig prosess med involvering av alle parter og interessenter, ikke minst foreldre, før beslutninger om skolene tas.” Også her burde Høyre vært ærlige om sine mål for perioden. Meningsmåling utført av Infact denne uken viser at det KUN er 15% av innbyggerne i gamle Sandefjord som synes det har vært en demokratisk og god prosess. Av Høyres velgere er det 29,5% som synes prosessen har vært demokratisk, mens 44% som synes den ikke har vært det, resten vet ikke. Så Strømøy, her kan det virke som Høyres gruppe lever i en egen liten boble i skoleprosessen.

Strømøy skriver videre i sitt innlegg at undertegnede ble spurt om en kommentar av SB, men valgte å avstå. Dette er nok ikke det hele og fulle bildet av prosessen. Mitt engasjement i denne saken er som privatperson, men jeg har også vært styreleder i Sandar Idrettslag siden 2009. I den anledning, naturlig nok siden planen var å bruke Sandarhallen som flerbrukshall for nye skole, ble jeg spurt om en kommentar. Jeg hadde da følgende kommentar: «Styret i Sandar Idrettslag har ingen kjennskap til saken/planer om mulig skole i Vesterøya Idrettspark. Utover det har vi ingen kommentar.» For mange fremsto artikkelen slik at Sandar Idrettslag hadde vært med i en prosess, men sannheten er at ingen hadde snakket med Sandar Idrettslag i forkant av oppslaget eller forutsetningen om sambruk av Sandarhallen som flerbrukshall til ny skole.

Styret i Sandar Idrettslag inviterte gruppelederne fra alle politiske partier til møte høsten 2019 for å få informasjon om prosess og hva politikerne egentlig tenkte. I dette møtet fikk vi en beklagelse på prosessen og at idrettslaget burde vært informert om artikkel og ikke minst vært forespurt om mulig sambruk av Sandarhallen på et tidligere tidspunkt. Styret i Sandar Idrettslag behandlet så ønsket fra politikerne i etterkant av møtet og konklusjonen ble kort sagt at det var uaktuelt med sambruk av Sandarhallen til en fremtidig skole. Dette ble så formidlet til kommunen i brevs form og flerbrukshall har siden blitt lagt inn i arealplaner for ny skole på Vesterøya.

Tilbake til mitt engasjement som privatperson, Strømøy. Nå har vi snakket prosess, men ønsker også at vi tar en skoledebatt om virkelig “fordelene med storskoler er større enn ulempene”, som du uttalte i siste kommunestyremøte. Det får vi komme tilbake til.

Jeg håper at politikerne kan se seg selv i speilet og i fremtiden være tydelige utforming av standpunkt i partiprogram. Tydelige standpunkt og mål som er til å forstå for velgerne. Lokalavisen, sosiale medier, stands, husbesøk, etc. er kun kanaler for å treffe ulike målgrupper, ikke for å kringkaste nye utspill som ikke er forankret i partiprogrammene.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.