Gå til sidens hovedinnhold

Demokrati og folkestyre

Kommunestyret behandlet 20. mai sak 050/21 - Skolestruktur. I dette møtet fremstår politikerne som er for nedleggelse av 8 skoler, skråsikre på det har vært en demokratisk prosess og at de har innbyggerne i ryggen.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

1000 innbyggere har underskrevet på at prosessen IKKE oppleves som demokratisk og at politikerne ikke har mandat i inneværende valgperiode for å vedta den største endringen og investeringen i Sandefjords historie. Høringsprosessen styrt av Norconsult oppleves heller ikke demokratisk og foreløpig er ingen høringsinnspill behandlet.

Hva er minstekrav til en demokratisk prosess og folkestyre for en sak av dette omfang? Jo, etter vår oppfatning av demokratiet og folkestyre er det som følger.

  • Partidemokrati - prosess og møter i lokalpartier der medlemmene velger ut og stemmer frem de viktigste sakene de ønsker å realisere i neste valgperiode.
  • Partiprogram - mål og viktige saker nedfelles i partiprogram slik at velgerne får anledning til å sette seg inn i hva det enkelte parti faktisk står for.
  • Valgkamp der politikerne argumenterer for sine saker iht. vedtatt partiprogram i folkemøter, stands og media. Sakene i partiprogrammet er det som gjelder, ikke enkelt representanters utspill.
  • Valg - innbyggerne velger de partier og politikere de er mest enige med.
  • Folkestyre - folkevalgte og kommunestyret har i 4 år mandat til å gjennomføre de saker og vedtak som (1) har vært gjennom prosessen ovenfor og (2) fått flertall gjennom valget.

Beslutninger iht. prosessen ovenfor har folkets mandat og må sies å være demokratisk. Akkurat nå foregår de samme prosessene på riksnivå der partier avholder sine landsmøter for å vedta partiprogram som de skal gå til valg på.

Endringer i skole- og barnehagestruktur i Sandefjord var ikke gjennom en slik prosess forut for valget i 2019. Ingen politiske partier hadde nedleggelse av 8 skoler som del av sine partiprogram.

Hvordan kan da politikerne likevel med full overbevisning føle og hevde at de har gjennomført en demokratisk prosess og at de har innbyggernes støtte? Jeg stilte dette spørsmålet på e-post til gruppelederne i de politiske partier 21. mai, men har ikke fått svar.

Kanskje noen politikere tar pennen fatt og vil forsøke å svare oss innbyggere på om det er i lokalavisen vi skal tolke oss til hva de mener om de viktigste sakene i Sandefjord? Det kan være et demokratisk problem at velgerne i Sandefjord ikke kan stemme på parti og partiprogram, men bli nødt til å tolke utspill fra enkeltpersoner i diverse kanaler for å finne ut av hva partiet de representerer faktisk mener om en sak.

Vi er 1000 innbyggere som støtter oppropet som krever at politikerne ber rådmannen om å utarbeide en helhetlig sak som beskriver videreutvikling av dagens struktur, og sammenligner denne med foreslåtte endringer i barnehage- og skolestruktur. Innbyggerne må få si sin mening gjennom valget i 2023. Nå ser det ut som om politikerne velger å følge oppfordringen for hele Sandefjord, med unntak av Vesterøya. Her skal det bygges storskole!

Vi har også etterlyst en meningsmåling som et rimelig og hurtig alternativ for å undersøke om politikerne har den støtten de faktisk tror, men heller ikke dette har politikerne svart ut. Med støtte fra berørte nærmiljøutvalg er det nå bestilt en meningsmåling fra Infact som skal gi oss mer innsikt i hva befolkningen i gamle Sandefjord faktisk mener om nærskoler kontra storskoler.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.