«Den kondemnable» prakteiendommen på Granholmen er solgt

Hvem som har kjøpt, og for hvor mye, forblir en hemmelighet, antakelig til en gang ut i neste år, når eiendomsoverdragelsene kunngjøres offentlig.