Organisten som spiller brudemarsjen mens bruden går opp kirkegulvet. Kirken som tar imot dåpsbarn og konfirmanter, og som åpner dørene når tragedien rammer lokalsamfunnet. Det er lett å ta kirken for gitt. Selv om man ikke regner seg som aktivt medlem i en menighet, får de fleste nordmenn et forhold til kirken i løpet av livet. Den betyr noe for oss. Den norske kirke holder om lag 70.000 gudstjenester hvert år, og i snitt er det rundt 93 besøkende på hver gudstjeneste. I løpet av et år, er det om lag fire ganger flere besøkende på gudstjenestene i Den norske kirke, enn det er tilskuere på eliteseriekampene i fotball. I tillegg er utallige frikirkelige menigheter over hele landet fylt av mennesker hver eneste søndag. Det er vanskelig å regne på den samfunnsmessige verdien av dette.

Men kirken er mer enn gudstjenester, bryllup og begravelser. Kor og ungdomsklubber er viktige sosiale arenaer for barn og unge. Presten som besøker bestemor på sykehjemmet, bidrar med trygghet og omsorg. Menighetene som inviterer nyankomne innvandrere til samvær og felleskap, bidrar til god integrering. Formiddagstreff for pensjonister, gir eldre mennesker et meningsfullt tilbud på dagtid. Mange steder er kirken en sentral aktør i det lokale kulturlivet, og den frivillige innsatsen som menigheter i Norge genererer, er enorm.

Frps programkomite vil kutte hver eneste krone til dette arbeidet. De lover å bruke pengene på skattelette. Det vil få konsekvenser, og vi vil ikke lenger kunne ta det for gitt at presten og organisten er på plass når det er tid for bryllup eller begravelse. Mange verdifulle tilbud kan forsvinne.

Frp var nylig med på å vedta en lov som forplikter kirken til å være landsdekkende. Når Stortinget stiller slike krav til et trossamfunn, forplikter det oss samtidig til å bidra med finansieringen. Forslaget fra Frps programkomite er også i strid med både bestemmelsene i Grunnloven og kirkeforliket fra 2012.

Et forslag om å kutte all offentlig støtte til idrett eller kultur, ville blitt møtt med et folkeopprør. Det håper jeg forslaget om å kutte all støtte til trossamfunn også vil gjøre. Jeg håper Frps landsmøte vil tenke seg godt om før de programfester en slik politikk. Og hvis forslaget får gjennomslag, håper jeg alle som ser verdien av trossamfunnene, vil tenke seg godt om før de gir sin stemme til Frp i september.