Gå til sidens hovedinnhold

Jeg har sett og erfart hvordan likekjønnede par har betalt en smertelig høy pris og dessverre ikke blitt vist respekt og verdighet

Artikkelen er over 4 år gammel

Som prest, og nå som biskop har jeg aldri vært imot homofile eller lesbiske, men jeg har lenge vært bekymret for ekteskapet, familien og barnets situasjon. Derfor har jeg fightet for det klassiske synet på ekteskapet og forsøkt å bidra til å fremme dette; og det vil jeg fortsette å gjøre.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Men jeg har også sett og erfart hvordan likekjønnede par har betalt en smertelig høy pris og dessverre ikke blitt vist respekt og verdighet. Og jeg har vært økende bekymret for inneklimaet i kirken og for kirkens enhet.

Etter en samlet vurdering vil jeg derfor støtte komiteens flertallsinnstilling og dens vilje til å finne en vei videre sammen. Medvirkende til denne beslutning er også gode erfaringer fra Bispemøtets konstruktive prosess for å finne en løsning. En prosess der alle biskopene, uansett ekteskapssyn har stått sammen, også gjennom dette siste Kirkemøtets behandling i Trondheim.

Konsensus i Bispemøtet har ikke handlet om å feie under teppet eller å dekke over motsetninger, men om å vise respekt for begge syn og å finne en vei for kirken i en krevende situasjon. Derfor gir jeg min stemme til dette vedtaket som etter mitt skjønn best ivaretar gjensidigheten i prosessen og enheten i kirken.

Men nå er det avgjørende viktig at vi biskoper og den øvrige kirkelige ledelsen ser de prester, kirkelige medarbeidere og engasjerte frivillige som står for mindretallets syn og er svært bekymret. Det er avgjørende at vi gir denne del av kirken det rom, den respekt, den støtte og den tillit den fortjener. På mange måter vil dette være det kirkelige lederskapets avgjørende test de neste årene og en forutsetning for at en samlet kirke kan komme styrket videre.

Dette sier jeg med alvor og med stor takk til alle de som representerer mindretallet, men som likevel har gitt klare signaler om at dere blir i kirken.

Dette har kostet og koster for begge sider i striden. Min bønn og mitt håp er at vi på et eller annet vis kan komme så styrket videre at vi kan øke vårt engasjement for å gjøre Jesus Kristus kjent, trodd, tilbedt og etterfulgt og å bidra til at kirken blir relevant for folket og får vekstmulighet.

(Tale under Kirkemøtets behandling av vigselssaken 31. januar 2017)

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.