Da han landet der første gang i 1955, var han utlånt fra Forsvaret til Norsk Aero Club, som arrangerte landsleir for seilflygere på Jarlsberg flyplass ved Tønsberg somrene 1955 og 1956. Skaunfelts primære oppgave var å trekke seilflyene opp i lufta.

- Jeg fulgte godt med fra lufta på hvor langt byggingen av flyplassen på Torp var kommet, og jeg fant snart ut at det var brukbart å lande der. Som tenkt så gjort, og landingen gikk helt fint. Skaunfelt fullførte sin tjeneste i forsvaret, før han i 1961 etablerte den første, faste, kommersielle flytjenesten på Torp, nemlig flyselskapet Vestfoldfly.

Stor aktivitet

Den første tiden var det lite ruteflyvirksomhet der, men det var ganske mye annet, som charter- og taxifly med begrenset passasjerantall. Og der var flyshow med stor aktivitet. Men alt var innenfor rammen av at Torp måtte drives som en militær flyplass. Vestfoldfly opparbeidet seg etter hvert en flyflåte på 18 fly, utvidet sitt geografiske virksomhetsområde og skiftet navn til Norsk Flytjeneste.

Les også

Inngangen bør hete "Bjørn Bettums vei"

Etter sin periode som flyger i Forsvaret, begynte Skaunfelt som flyger ved flyskolen til Thor Solberg på Jarlsberg. Solberg ønsket etter hvert å gi seg, og han ville at Skaunfelt skulle overta virksomheten på Jarlsberg. Men Skaunfelt trodde mer på framtiden på Torp enn på Jarlsberg. Han kjøpte sitt første Cessna-fly av Solberg, men han valgte å satse på Torp. Og i mai 1961 fikk han myndighetenes tillatelse til å drive ervervsmessig flyging på Torp, som skoleflyging, rundflyging og transport med mindre fly. Skaunfelt fikk også tillatelse til å drive flyging med aviser mellom Fornebu og Torp. Han fikk blant annet egen avtale med VG.

Fløy aviser

- Jeg var den første som etablerte og drev kommersielle flyginger til og fra Torp, fortalte Skaunfelt i boka «Høyt spill om Torp». Med sin enmotors Cessna satte Skaunfelt i gang flyging av aviser og hadde plass for tre passasjerer på turen fra Torp til Fornebu.

Det ville være passende heder for ham som skapte grunnlaget for en profesjonell og flyfaglig drift og utvikling av Sandefjord lufthavn, Torp, om han skulle få den erkjennelsen som det vil innebære å få sitt navn på den veien som vil lede alle brukere av og besøkende til Sandefjord Lufthavn Torp, som i dag innehar den faglige kvalitet og styrke som preget Øivind Skaunfelt i all hans virksomhet.

Audun Tjomsland

I de fleste årene da Øivind Skaunfelt var aktiv med sitt eget flyselskap på Torp, drev han også Den norske luftfartsskolen. Det var den første private luftfartsskolen i landet. Skaunfelt var eneeier og skolesjef.

I 1969 ble sameiet Penguin Air Service opprettet av Jotun-konsernet (75 prosent) og Norsk Flytjeneste (25 prosent) for å betjene det behovet Jotun-konsernet og næringslivet for øvrig hadde for flytjenester. Selskapet kjøpte et fly av typen Piper Navajo da virksomheten startet og ytterligere et fly av samme type i 1975 i samarbeid med Bugge Supplyship i Tønsberg. De ville betjene den økende oljevirksomhetens behov for transport mellom Rogaland og Vestfold.

Pingvin på halen

- De flygende pingvinene», som flyene kaltes, fløy særlig til Vestlandet, Skottland og Irland, men også til andre steder i Europa. Flyene hadde en pingvin malt på halen. Det ene flyet ble byttet ut i 1981 med et fly av typen Beech 90 med trykkabin og turboprop motor, som selskapets sjefsflyger hentet i Chicago. Norsk Flytjeneste kjøpte i 1972 to større fly av typen DC6B av Braathens SAFE, i tillegg til at de leide inn et DC6-fly fra Sterling i Danmark.

På det meste hadde Norsk Flytjeneste på Torp 18 fly og 15 ansatte. Øivind Skaunfelt var selskapets eier og flygesjef, mens Tor Lundstrøm var sjefsflyger. Charter- og taxiflygingene mellom Torp og Sola var etter hvert blitt svært regelmessige og passet for tre-fire daglige avganger.

Ble til NorskAIR

15. april 1980 ble det inngått en prinsippavtale om at Kosmos under Bjørn Bettums ledelse skulle kjøpe Norsk Flytjeneste, og selskapets navn ble endret til NorskAIR. Øivind Skaunfelt fortsatte en tid som styremedlem i det nye Kosmos-selskapet på Torp, men han trakk seg etter hvert ut. I 1989 ble NorskAir solgt av Kosmos til Widerøes Flyveselskap. Da var ikke Øivind Skaunfelt lenger med på å organisere flyreiser til og fra Torp.

Men han var den som på et flyfaglig grunnlag hadde tro på fast flytrafikk fra første stund på Torp. Og han hadde innledet det hele med å lande der selv, først.

Fortjener heder

Det ville være passende heder for ham som skapte grunnlaget for en profesjonell og flyfaglig drift og utvikling av Sandefjord lufthavn, Torp, om han skulle få den erkjennelsen som det vil innebære å få sitt navn på den veien som vil lede alle brukere av og besøkende til Sandefjord Lufthavn Torp, som i dag innehar den faglige kvalitet og styrke som preget Øivind Skaunfelt i all hans virksomhet.