Ap og Sp på Stortinget har i flere år vært skeptiske til om SBI kan brukes slik Høyre og regjeringen stadig vekk påstår. I mai 2019 uttalte for eksempel statsminister Solberg fra Høyre om hvor flinke skolene er til å løfte elevene sine. – Nå må lokalpolitikerne bruke det vi lærer om skolen til å gjøre den bedre, lød hennes oppfordring. Sandefjord Høyre benytter seg absolutt av SBI til å måle elevers og skolers framgang eller tilbakegang. Skoler og kommuner settes opp mot hverandre i rangeringer. Skoleforskere er, for Høyre, som orakelet i Delfi var i antikkens Hellas. De har alltid rett.

Indikatorene gir svake svar om læring. Når ekspertgruppen også advarer mot å bruke dette måleapparatet, betyr det ganske enkelt at de ikke stoler på denne måten å måle skolekvalitet på. Forskere fra Statistisk sentralbyrå er klare i sine vurderinger av SBI. Å påstå at skoler bidrar mer eller mindre i forhold til forventet læring, er ingen enkel oppgave.

Alene i Norge

– Et fåtall av målbare kjennetegn som er de utslagsgivende faktorene for at skoler eller kommuner lykkes bedre enn andre, kan det ikke legges stor vekt på, er deres dom.

Høyrestyrte Sandefjord er nå den eneste kommunen i Norge, som jeg kjenner til, som ledes politisk etter et intrikat system for måling av kvalitet. Kanskje det er lurt å lytte til ekspertutvalgets leder når hun gir råd om hva som gir best læringseffekt.

– Styrk lærerprofesjonen ved å arbeide kollektivt med ulike problemstillinger på den enkelte skole over tid. Ikke nasjonale tiltak. Høyres beundring for eksterne eksperter, får seg også en nesestyver med disse anbefalingene. Den enkelte skole må få full frihet til å utvikle en best mulig læring for sine elever. Nettopp som Arbeiderpartiet i Sandefjord lovet i siste valgkamp og har skrevet om i SB i flere år.

Skrot SBI-ordningen!

Ap i Sandefjord vil skrote ordningen med SBI så raskt som mulig.

Prestisjeprosjektet til Høyre gir ikke skolene ny informasjon. Hvordan den enkelte elev lærer best, er svært subjektivt. Det finnes ingen elever som er like. Som lærer likt. Som er like modne. Som er like motiverte. Læring handler om å gi den enkelte elev et løft på en rekke områder. Slikt makter ikke datamaskiner å analysere ved hjelp av skolebidragsindikatorer. Høyre i Sandefjord leder skolene politisk ut fra næringslivets tro på målstyring og konkurranse. Skole og læringseffekter er mye mer komplekst enn en slik enkel teori. Den regjeringsoppnevnte ekspertgruppen bør Høyre i Sandefjord lytte til. Og ta konsekvensene av. (Kilde: VG)