Den spesielle våren: Lokalsamfunnet har respondert, og kommunen har fungert

Av

Det har vært en spesiell vår. De færreste av oss har noen gang tidligere opplevd en nedstengning av samfunnet slik som nå. Det har satt oss på prøve. En prøve jeg mener vi har bestått på beste måte: Lokalsamfunnet har respondert, og kommunen har fungert: Folk flest har tatt ansvar og vist hensyn, det kommunale planverket har vært oppdatert og relevant, de digitale løsningene har virket og kommunikasjonen har vært god. Vi har evaluert og fått tilbakemeldinger underveis, og vil gjøre en større evaluering etter hvert, slik at vi kan rette opp de tingene som kunne vært gjort annerledes og bedre.

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Dessverre vet vi at vi vil leve med korona lenge ennå, og vi må være forberedt på lokale smitteutbrudd. Derfor er det nødvendig at vi fortsatt har høy oppmerksomhet på avstand og hygienetiltak. Ikke minst nå når den lokale turist- og badesesongen er over oss for fullt.

Det siste halve året har også gitt endringer i Sandefjord kommune: Vår interne organisering er endret, og sammensetningen av rådmannens ledergruppe er ny. Den består nå av sju personer – tre kvinner og fire menn. De fleste av oss har ganske kort fartstid i kommunen. Det gjør forhåpentligvis at vi kan tenke litt nytt om en del utfordringer, samtidig som vi bevarer det som fungerer bra. Noe av det som er nytt den senere tiden er: overordnet arbeidsgiverpolitikk, etisk reglement og varslingsrutiner.

Alle ansatte har rett til å ytre seg

Fra tid til annen dukker det opp historier om ukultur og dårlig arbeidsmiljø. Slike dokumenter og regelverk vil hjelpe oss til å håndtere utfordringer av denne typen, samtidig som det er den daglige utøvelsen av ledelse og medarbeiderskap som vil avgjøre om vi lykkes. Om jeg skal understreke én ting, så er det dette, som er påpekt to ganger i det nye etiske reglementet: Alle ansatte har rett til å ytre seg. Vi skal tåle at det er ulike meninger i en organisasjon. Det er bra for kreativitet og utvikling. Men noen felles mål må vi være enige om, og jobbe for at organisasjonen skal oppnå – til beste for innbyggere og brukere.

En kommune har slik sett ingen egenverdi, den er en måte å organisere virksomhet på for å oppnå en høyere nytte for lokalsamfunn og lokalmiljø. Vi er til for innbyggerne og brukerne – for elevene, sykehjemsbeboerne, barnehagebarna og mange, mange andre som hver dag er avhengig av kvaliteten på kommunens tjenester.

Mye ut av lite

Sandefjord kommune får mye ut av knappe ressurser. I motsetning til mange av kommunene vi sammenlikner oss med, har vi ikke høye skatteinntekter eller eiendomsbeskatning. Dermed må vi drive mer effektivt enn andre dersom vi skal ha et minst like godt tjenestetilbud.

Og det gjør vi. Vi driver nesten 200 millioner kroner rimeligere enn gjennomsnittet av tilsvarende norske kommuner. Den effektive driften har sammen med avkastning fra midler på kommunens kraftfond over tid bidratt til gode økonomiske driftsresultater i kommunen. Resultater som har blitt brukt til å finansiere investeringer, slik at ikke lånebyrden blir for stor. Nå investerer vi nesten en halv milliard kroner i nytt sykehjem på Nygård, vi planlegger for å bygge ny skole på Vesterøya og vi ser for oss å bygge minst én ny skole hvert fjerde år.

Nye arbeidsmåter

Samtidig må vi utvide tilbudet i eldreomsorgen. Det krever at vi fortsatt har en effektiv drift som genererer et overskudd som vi kan sette inn i nye investeringer. Derfor, og fordi vi forvalter knappe offentlige ressurser, vil kravet til effektiv drift være med oss framover. Jeg føler meg trygg på at vi skal få til dette, og jeg håper og tror at vi etter hvert også vil få mer fart med hjelp av ny teknologi og nye måter å løse ting på.

Selv om mye går ganske bra, og Sandefjord står seg godt i sammenlikninger med andre kommuner, så er det mer enn nok å jobbe med: Sykefraværet er fortsatt for høyt, for mange ansatte jobber deltid og vi har en stor jobb med å fortsette å redusere klimautslippene lokalt. For å nevne tre av mange områder.

Det blir helt sikkert gode diskusjoner, både internt og eksternt, om hvordan vi løser disse og andre utfordringer på en best mulig måte framover. Den diskusjonen tåler vi godt – i kommunestyret, på lærerværelsene og i spaltene til Sandefjords Blad.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags