Båndvangen opphørte 20. august i følge forskriften om hundehold i Sandefjord kommune.

Formålet med denne bestemmelsen er å fremme et positivt og ansvarlig hundehold som vektlegger sikkerhet, trygghet og alminnelig ro og orden. Redusere konfliktnivået mellom hundeholdere og allmennheten. Forhindre at spesielt barn blir skremt av hunder og Beskytte viltet og husdyr på beite.

Selv om du nå kan la hunden løpe fritt, er det ikke hvor som helst. Det er en lang rekke med forbehold.

Det er båndtvang hele året i landbruksområder hvor husdyr har rett til å beite, i de perioder det faktisk foregår beiting. I Sandefjord har er det også to områder som er merket som fuglefredningsområder. Det er Hemskilen og Marøyskjæra, og der er det selvfølgelig ikke lov å slippe løs hunder.

Andre steder det er båndtvang hele året er områder med mange mennesker, som boligområder, sentrum- og handleområder. Parker, kirkegårder, uteområder ved skole og barnehager, lekeplasser. sport- og idrettsanlegg.

Heller ikke på friområdene i Preståsen og Bokemoa er det lov å slippe løs hunder.

Her er reglene for båndtvang i Sandefjord

 • Fra 1. april til 20. august er det et absolutt krav til alle hundeeiere om å holde sine firbente venner i bånd, forsvarlig inngjerdet eller innestengt.
 • Gjennom året ellers gjelder lokale forskrifter. Her er en konkretisering av hvor i Sandefjord kommune helårig båndtvang gjelder:
 1. Aagaards plass
 2. Badeparken
 3. Bugårdsparken
 4. Byparken
 5. Alle gravlunder og kirkegårder
 6. Hesteskoen fram til Hjertnes båtforenings klubbhus
 7. Institusjonenes uteområder
 8. Kirkeparken
 9. Kurbadparken
 10. Lekeplasser og NMU-anlegg
 11. Midtåsparken og borggården
 12. Pausteparken
 13. Hele Preståsen
 14. Sandarparken
 15. Alle definerte uteområder som tilhører skoler og barnehager
 16. Alle idrettsanlegg, som sentralidrettsanlegget i Bugården, bydelsanleggene og de såkalte mini-idrettsanleggene.
 17. Helårig båndtvang gjelder også lysløyper og skileik, men er avgrenset til opparbeidet, lyssatt trasé: Fevang, Haukerød med skileiken, Helgerød, Hjertås, Kariåsen og Marum

Kilde: Sandefjord kommune