↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

33 45 17 05

Besøksadresse

Raveien 269
3220 SANDEFJORD
  1. Beskrivelse

SKIFER THORSEN AS

Har du spørsmål om noe står vi alltid beredt til å hjelpe deg. Din idé vår utfordring

 Skiferthorsen AS, etablert i Sandefjord 1980. Bedriften har i alle år vært regnet som distriktets mest komplette leverandør av alle typer steinprodukter og andre produkter til hus og hage.