↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

33 48 30 90

Besøksadresse

Østerøyvn 35
3217 SANDEFJORD
  1. Beskrivelse

VELKOMMEN TIL ARNE RØD & CO AS
Arne Rød & Co AS er et maskinentreprenørfirma etablert i 1953. Vi påtar oss tradisjonelle entreprenøroppdrag som graving, masseforflytting og VA-anlegg i grunnen. Samt bryggebygging og mudring.
 
Vi påtar oss også veibygging, oppføring av infiltrasjonsanlegg, betongarbeider (brygger og moloer), legging av sjøledninger, undervannssprengning og mudring. Vi er totalentreprenører i forbindelse med fritidseiendommer.
Det er 31 ansatte i virksomheten.
Daglig leder er Øistein Rød.
 
MÅLSETTING
Arne Rød & Co As har satt seg følgende mål for sitt helse-, miljø-, sikkerhets- og kvalitetsarbeid:
Å arbeide for å skape et godt internt arbeidsmiljø, og ta hensyn til det ytre miljø så langt det er praktisk mulig, samt levere ethvert oppdrag i kvalitetsmessig god skikk.