↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

33 43 83 60

Besøksadresse

Rådhusgata 17
3211 SANDEFJORD
  1. Beskrivelse

Vi megler frem dine verdier

Vi legger stor vekt på at gode resultater oppnås gjennom fornøyde kunder, og har de siste tre årene hatt Norges mest fornøyde boligkunder i følge Norsk Kundebarometer sin tilfredshetsmåling. Dette er vi både stolte og opptatt av i hverdagen.

Vi har tro på at meglere er forskjellig, og at dyktige meglere utgjør en forskjell både når man skal kjøpe og selge bolig. Vår oppgave som megler er å skape best resultat for kjøpere og selgere i vårt nærområde gjennom å være aktive, profesjonelle og ydmyke.

Rådgivning gjennom hele prosessen
Vi i Aktiv er ikke bare eiendomsmeglere - vi er dine rådgivere gjennom salgsprosessen. Dette innebærer at vi alltid vil gi deg rådene som vi mener vil skaffe deg den riktige kjøperen.

Dine behov er vårt fokus
Alle boligbytter er forskjellige. Vi har alle ulike forutsetninger, behov, planer og drømmer. Vi i Aktiv er ydmyke og glade for at vi får ta del i de vendepunktene som et boligbytte representerer. Enten disse vendepunktene er store eller små.

Vi gir gode vendepunkt videre
I samarbeid med SOS-barnebyer bidrar vi til at barn uten omsorg opplever livsviktige vendepunkt: fra frykt, kaos og barnearbeid til stabilitet, skole og utdanning med trygge foreldre i et godt hjem.