↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

33 46 06 88

Besøksadresse

Aagaards plass 1
3211 SANDEFJORD
  1. Beskrivelse

Kvartal 19 arkitektkontor AS har gjennom mange års virksomhet opparbeidet seg en bred kompetanse innenfor arkitektur og byforming.

Kontoret har i dag 6 ansatte; 5 sivilarkitekter og 1 administrasjonsansvarlig. Vi har utført et vidt spekter av oppdrag for private og offentlige oppdragsgivere. Prosjektene spenner fra større næringsbygg og kontorbygg til bolig-, fritidsbolig-, og restaureringsprosjekter. Flere av våre prosjekter er i tilknytning til verneverdig bebyggelse, og er preget av moderne arkitektur tilpasset eksisterende bygningsmiljø.

Videre har vi bred erfaring i utarbeidelse av regulerings- og bebyggelsesplaner, 3D-visualisering, samt interiør- og landskapsarbeider.

Vi holder til i moderne lokaler midt i Sandefjord sentrum.

 

Godkjenning:
Vi har sentral godkjenning og er godkjent innenfor følgende 2 godkjennings-områder:
Ansvarlig søker for alle typer tiltak - Tiltaks-klasse 3
Prosjekterende Arkitektur - Tiltaks-klasse 3

Godkjenninger og sertifiseringer