↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

405 55 976

Faks: 33 44 72 01

Besøksadresse

Thorøya
3209 SANDEFJORD
  1. Beskrivelse

Velkommen til HK Regnskap Sandefjord AS!

Ditt lokale regnskaps- og økonomiske rådgivningsfirma. 

HK Regnskap er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter og organisasjoner samt selvstendig næringsdrivende. Vi konsentrerer oss om å dekke seriøse kunders behov for regnskapstjenester, økonomisk styring og rapportering samt tilhørende rådgivning.

 

- Kvalitet og faglig dyktighet

Fundamentet for vår virksomhet er solid praktisk regnskapserfaring, kombinert med høyere økonomisk utdannelse og arbeidserfaring, som setter oss i stand til å forstå og løse kundenes behov. Vi er medlem av NARF.

 

- Moderne og effektive systemløsninger

HK Regnskap ønsker å bli opplevd som en attraktiv samarbeidspartner. Vi bruker moderne og effektive arbeidsverktøy som setter våre klienters behov i fokus. Med våre WEB-baserte løsninger er du alltid oppdatert.

 

- Engasjerte og offensive

Vårt mål er å bidra aktivt til en løpende videreutvikling og verdiskapning i de virksomhetene vi bistår.

 

Konsentrer deg om driften - vi hjelper deg med regnskap, lønn, budsjett og økonomistyring

Regnskapsføring er et eget fag som er forbundet med strenge formelle krav og stramme tidsfrister. Feil i regnskapet og oversitting av tidsfrister kan få store konsekvenser. Høy faglig standard, gode rutiner for kvalitetssikring og høy effektivitet gjør HK Regnskap til en konkurransedyktig leverandør av regnskapstjenester.

 

Regelverket innenfor regnskap, skatt og avgift, lønn og andre goder i arbeidsforhold mv. er under stadig endring. Vi i HK Regnskap holder oss kontinuerlig oppdatert på regelverket og de endringer som skjer.

 

Medarbeiderne i HK Regnskap har en utdannelse, arbeidserfaring, bakgrunn og kontaktnett som gjør at vi kan svare på mange av de økonomiske spørsmål du vil få. Når vi allerede kjenner din virksomhet godt gjennom regnskapsføring mv., kan vi effektivt også komme med gode råd enten det vedrører oppstart, drift eller lønnsomme tilpasninger. Noe av det vi bistår med er:

  • Firmaetablering
  • Budsjettarbeid
  • Økonomisk rapportering
  • Regnskapsanalyse
  • Risikovurdering og forsikring
  • Bank og finansiering
  • Skatt- og avgiftsrådgivning
  • Import og eksport
  • MVA-spørsmål