↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
 
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

463 89 774

Besøksadresse

Raveien 185
3242 SANDEFJORD
  1. Beskrivelse

Mulimax sitt  mål er å bistå deg som kunde på en best mulig måte med vår kompetanse og utføre arbeidet med høy håndverksmessig kvalitet.

Vi ønsker å være det naturlige førstevalget når noe skal bygges eller renoveres. Vår virksomhet inbefatter alt fra mindre utbedringer, til oppføring av nybygg som trehus og murhus i alle størrelser, rehabiliteringer, tilbygg, påbygg, hytter og garasjer. Vi er også behjelpelige med byggesøknader og tegninger.

Våre ansatte består av erfarne og dyktige faglærte, som gir deg garanti for at alt arbeide utføres etter de normer og regler som gjelder.