↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

Telefon


913 42 676

Besøksadresse

Raveien 584
3239 SANDEFJORD
  1. Beskrivelse

Jern- og metall egner seg veldig godt til gjenvinning og kan i prinsippet gjenvinnes i det uendelige. Det innsamlede jern- og metallavfallet går enten til våre filialer eller til fragmenteringsanlegg der det blir kontrollert, sortert og bearbeidet for å oppfylle stål- og metallverkenes kvalitets- og innkjøpskrav. Deretter blir materialet klargjort for viderelevering til kundene våre. Fra oss får verkene kvalitetssikrede råvarer til fremstilling av nye produkter som så får et nytt liv i kretsløpet.