↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

954 19 945

Besøksadresse

Torget 1A
3210 SANDEFJORD
  1. Beskrivelse

 

Tannlege Sandefjord - Tannlegene på Torvet

Vi tilbyr moderne tannbehandling i lyse og flotte lokaler med svært hyggelige ansatte.

Det viktigste i valg av tannlege er at du finner en du kan stole på.

Tannlegen må kunne gi deg råd og behandling som er til det beste for deg og dine tenner. For å kunne gi så god behandling som mulig er det viktig at arbeidsforholdene ligger til rette. Vi har lyse moderne lokaler og alt av det meste av moderne utstyr som det er mulig å ha. Dette er viktig, men det betyr ikke nødvendigvis god kvalitet. Å være en flink tannlege handler i stor grad om å gjøre alle de steg som man har lært for å oppnå det resultat man vet er best mulig. Tannlegens samvittighet, tekniske ferdigheter er det som avgjør.

Vår bevissthet og etterstrebe for å leve opp til dette, gjør at vi mener vi har den kvaliteten tannleger bør kunne levere. Faglig så holder vi oss oppdatert ved hyppig kursvirksomhet. Vår beste reklame er at pasientene er fornøyde. Stort sett har alle nye pasienter kommet fordi våre pasienter har anbefalt oss. Hvis dere ønsker å lese mer om dette, gå inn på legelisten.no

Noen er flaue over sine tenner og er redde for hva tannlegen skal kunne komme til å si. 

VI har lang erfaring og vi har sett det meste. Det viktige er at vi kan hjelpe deg.

Å sette bedøvelse så å si smertefritt er ingen heksekunst. Det må brukes litt tid og varsomhet. 

Dette har vi sterkt fokus på og lang erfaring med.