Jeg tenker for eksempel på gjerdesmett, strandkrabber og unger som løper langs fjæresteinene en vårdag og blir fascinert av berggylte og eremittkrepser og småfisk.

Eller alt det dyreliv som er kjært for oss som bor langs kysten og er takknemlig for hver dag vi får oppleve dette store i alt det små.

Hvor hører 5.000 fat med miljøgifter - som inneholder alt fra bly og kobber til løsemidler - hjemme i dette bildet?

(Og dette er ikke det eneste giftdeponiet til Jotun - se link til annen sak nederst i denne artikkelen.)

LES OGSÅ: Deponiet har kostet Jotun millioner å overvåke – disse to frykter risiko for fremtiden

Det ligger nedgravd midt i vår praktfulle natur på Vesterøya, og en dag er kunstige forseglinger og tiltak ikke nok.

Det anslås at det dreier seg om 700 til 1.200 tonn med miljøgiftig masse.

Så vet jeg at det er jevnlig kontakt med forurensningsmyndighetene, og det brukes millioner på overvåkning av området. Det har vært en historie med lekkasje, som har ført til ytterlige tetningstiltak. Hvor lenge er det bra nok? Vil det holde for alltid? Vil Jotun alltid være der til å rydde opp? Har vi evigheten som perspektiv?

Hva skjer den dagen tungmetaller siver ut til barnas viktigste lekeplass: Fjorden?

Om det ikke skjer i morgen, hva med om ti år eller en generasjon. Passer det bedre med tungmetaller i fjorden da?

Jeg foretrekker å si det på lekmannspråket. Dette er overhode ikke greit.

Er lovverket slik at dette er lov, bør politikerne våre snarest endre lovverket slik at Jotun kan pålegges å rydde opp - om de da ikke gjør det på eget initiativ.

Området har riktignok også blitt brukt av annen industri tidligere, men omfanget av det Jotun har deponert her, er så stort at de sitter med et klart ansvar for dagens situasjon - og den er uakseptabel.

Vi kan ikke ha det slik.

Det er feil i seg selv. Gift skal ikke håndteres slik.

Men det er også feil med tanke på klimaendringene. Været er i ferd med å endres. Vi har oftere og oftere varsel om styrtregn. Det blir oftere og oftere springflo.

Statens kartverk anslår at havnivået vil stige med 58 cm fram mot 2090 - og deres oversikt over mulig stormflo på Vindal vil få det til å gå kaldt nedover ryggen på enhver som nå vet hva som ligger i grunnen der.

Og hvorfor skal denne perlen av et område ligge ødelagt for fremtiden fordi man på 70-tallet ikke visste bedre?

Så leser jeg at Jotun har planer for opprydning. Den er bare ikke iverksatt.

Da har jeg bare ett spørsmål: Hva venter de på?

Jeg håper ikke det er Fjord Lines terminal-planer, for det er allerede klart at det er et luftslott – heldigvis.

LES HVA JEG MENER OM DEN HER: Ja, hva skal egentlig skje på Vindal?

Og når det er sagt skjønner jeg heller ikke hvorfor miljøgiftene Jotun har dumpet ved Holtskjær skal bli liggende.

Skal vi verne verdier, må vi begynne med de viktigste: miljøet der vi bor. Rødstrupe, stær, ærfugl, torsk, berggylte - og alt dette som utgjør miljøet vi lever i.

Her er link til den artikkelen vi skrev om giftdeponiet ved Holtskjær: Jotun og kommunen krangler om miljøgiftene ved Holtskjær. Miljødirektoratet gir malingsgiganten eneansvaret for å rydde opp.