Det er åpenbart belastende for henne å få denne formen for oppmerksomhet. Likevel går vi ut med navn og bilde. Hvorfor?

Metoden hun bruker, og som hun flere ganger er dømt for, går fram av artikkelen vi har publisert.

Hun bytter ofte navn, gir seg ut for å ha sykdommer hun ikke har og gjør det hun kan for å lure til seg penger og adgang til steder hun ikke hører hjemme.

Det er ille for de menneskene det rammer. Det er ille for oss alle fordi det bryter ned det viktigste vi har i lokalsamfunnet – tilliten mellommennesker og det vevet hele samfunnet vårt er bygget på.

Nå har vi også fått en viktig tilleggsdimensjon. Hennes adferd innebærer alvorlig smitterisiko. Helsefagarbeider Torunn Vinjarvold forteller at hun ble forsøkt lurt til å slippe Marie Madelen Steen inn på Sandefjord Medisinske Senter. Heldigvis reagerte hun og fikk i stedet geleidet Steen vekk.

LES OM DET HER: Advarer mot storsvindler i Sandefjord

Det ville innebære alvorlig helserisiko om noen fikk urettmessig adgang til et sted der pasienter i risikogrupper oppholder seg.

Steens adferd i Sandefjord er av en slik art at det føyer seg inn i det mønsteret hun alt er dømt for mange ganger.

Jeg mener derfor at det er en overhengende fare for nye overgrep mot forsvarsløse personer og at vi derfor bør gå ut med navn og bilde på kvinnen.