Derfor dukker det stadig opp nye dagligvarebutikker

I Sandefjord er det rundt 34 dagligvarebutikker. Det vil si at det nesten er én butikk per 2.000 innbygger, og stadig hører man planer om nye.