Derfor dukker disse eiendomssalgene opp

Trodde du Sandefjord kommune er involvert i Nye Kilen Brygge? Ut fra eiendomsoverdragelsene kan det se sånn ut. Men det er ikke tilfelle.