I høst skal jeg stemme for første gang. Stortingsvalget 13. september blir en et valg som kommer til å ha en enorm betydning for hvilket samfunn vi vil ha. For oss unge er det naturligvis viktig at å finne parti som svarer på våre utfordringer, og som har en politikk som kommer til å løse utfordringer som klimakrisa, arbeidsledighet, og psykisk helse. Mange sliter med å finne det partiet, men for meg er det klart: Arbeiderpartiet er ungdommens parti!

En av de største truslene for ungdommens fremtid, er klimakrisa. I stedet for regjeringens lite ambisiøse symbolpolitikk, vil Arbeiderpartiet sørge for klima og miljø settes blandet de viktigste kampsakene. Arbeiderpartiet vil sørge for at Norge kutter 55 % av sine CO₂-utslipp innen 2030, over 20 % mer enn det regjeringen foreslår. Arbeiderpartiet vil også at Norge innen 30 år ikke skal slippe flere klimagasser enn vi klarer å fange opp. For å få til dette, vil Arbeiderpartiet investere i karbonfangst og lage et klimabudsjett for Norge. Ap er klimapartiet!

Selv om Arbeiderpartiet har en super klimapolitikk, vil Arbeiderpartiet beholde og skape nye arbeidsplasser. I dag går titusener av norsk ungdom uten arbeid og uten utdanning, samtidig som at norske næringer trenger arbeidskraft mer enn på lenge! Dette velger flere arbeidsgivere å løse gjennom arbeidsinnvandring fra andre steder i Europa. Arbeiderpartiet krever at det skal investeres i norsk, ungdommelig arbeidskraft. De vil gjøre det til en offentlig oppgave å sørge for å gjøre arbeidsplassene tilgjengelige og attraktive, ved å tilby alle full utdanning, og, ikke minst, et arbeid med lønn å leve av og hele faste stillinger. Gjennom blant annet å gjøre det lettere for folk å velge å kombinere trygd og arbeid, og å samordne NAV, helsesektor og skole, vil Arbeiderpartiet sørge for å få flere ut i arbeidslivet, med fokus på oss unge! For Arbeiderpartiet er arbeid for alle jobb nummer én!

At alle kommer ut i arbeid, forutsetter at så mange som mulig fullfører utdanningen sin. I fremtiden vil utdanning bli viktigere enn noensinne. For å sikre at flest mulig trives på skolen, vil Arbeiderpartiet satse mer på praktiske ferdigheter, og vil gjøre dette til én av skolens grunnleggende ferdigheter på linje med regning, skriving, lesing, muntlige og digitale ferdigheter. Derfor vil Ap også sikre at alle ungdomsskoler har tilgang på sløydsal og verksted. Arbeiderpartiet vil fjerne unødvendig byråkrati og krav om dokumentasjon, styrke helsetilbudene for studenter og innføre ett års studiestøtte for studenter med barn. Arbeiderpartiet har også satt seg som mål å innføre garanti for læreplass for alle som trenger det innen 100 dager i regjering. Slik vil Arbeiderpartiet sikre en god utdanning for alle og et ordentlig løft for alle yrkesfagelever!

At psykisk helse er like viktig som fysisk helse er en selvfølge for Arbeiderpartiet. Nesten 40 % av alle som mottar uføretrygd lider av psykiske lidelser. Det betyr at over 110 000 hindres i å gå på arbeid på grunn av dårlig psykisk helse! Psykiske lidelser blir også mer og mer utbredt blant oss unge, og dette vil Arbeiderpartiet gjøre noe med. De vil bla. sikre at psykisk helse er noe alle barn lærer om på skolen, investere i digital ungdomshelse med bemannet helsepersonell og forsterke innsatsen rundt hver enkeltelev, slik at alle får den hjelpen de trenger i riktig fase av livet.

Så; Om du er ung, skal stemme ved stortingsvalget i høst, ønsker å ha et bedre Norge med en stat som tar ansvar og som vil gi en enklere hverdag for de unge, da er Arbeiderpartiet partiet for deg! Godt valg!