Gå til sidens hovedinnhold

Derfor er jernbane genialt

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er umulig å løse framtidens transportbehov uten en massiv satsing på tog.

Jørgen Sandtorv tar i sitt innlegg i SB 21. februar til orde for at veien kan bli den nye jernbanen. Hvorfor bruke penger på mer jernbane når bilen tilbyr større fleksibilitet og i tillegg snart blir både selvkjørende og utslippsfri?

Sandtorv sitt innlegg mangler tre perspektiv.
1. Tog er en ekstremt effektiv måte å flytte mange mennesker på, og selv når det blir slutt på forbrenningsmotoren i bilen vil toget være mer miljøvennlig.
2. Biler krever mye areal både i og utenfor byen, disse arealene er mangelvare.
3. Toget fungerer, i motsetning til teknologi som enda ikke er ferdig utviklet – Jeg vil utfordre Sandtorv til å stille på Tønsberg jernbanestasjon en morgen for å se hvor mange som daglig tar toget derfra.

TOG FLYTTER MANGE MENNESKER PÅ ÉN GANG
Det vil alltid være mer effektivt å frakte oss mennesker kollektivt enn i hvert vårt kjøretøy, selv hvis kjøretøyene skulle blitt autonome og trafikkflyten bedre.

Et dobbelt togsett på Vestfoldbanen har plass til ca. fem-seks hundre passasjerer avhengig av togtype. De ca. 4300 som pendler mellom Vestfold og Oslo får plass på åtte togavganger. Skulle alle ha byttet ut toget med en Nissan Leaf og satt bilene tett i tett etter hverandre ville det blitt en rad på nitten kilometer.

Det sier seg selv at ikke alle kan reise med tog, men når de nye dobbeltsporstrekningene Nykirke – Barkåker og Drammen – Kobbervikdalen står klare i 2025 kan det bli mulig med fire avganger i timen. Det vil bety betydelig økt kapasitet og mindre ventetid på neste tog.

UTSLIPPSFRITT ER IKKE UTSLIPPSFRITT
Utslippsfrie biler skader også miljøet. For det første er ikke en utslippsfri bil utslippsfri. Allerede før bilen setter hjulene på bakken for første gang, har den bidratt til utslipp av klimagasser i produksjonen og den har lagt beslag på verdifulle (og potensielt svært miljøødeleggende) materialer. Det er riktignok ikke problemfritt å produsere tog heller, men togsettene varer lenge og vi trenger, som sagt, langt færre av dem.

Selv om bilen ikke slipper ut CO₂ når den kjører, sliter den av støv og asfalt fra veiene og strør om seg med mikroplast. En undersøkelse fra Havforskningsinstituttet i 2018 viste at så mye som 80 % av mikroplastpartikler i Oslofjorden kommer fra asfalt og bildekk.

AREAL ER EN KNAPP RESSURS
Arealene rundt byene våre er verdifulle fordi de ofte er dyrket jord som skal sikre oss mat både nå og i en usikker framtid. Motorveier krever mye areal – ikke bare til selve veien, men også til avkjøringer, bensin- og ladestasjoner, rasteplasser osv.
I byene vil Miljøpartiet De Grønne ha færre biler uansett hvilken type de er. Ved å redusere antallet biler og parkeringsplasser får vi mer rom til boliger, arbeidsplasser, byliv og lek. Jeg bør ikke måtte ta med meg to lenestoler og en sofa hver gang jeg skal inn til byen.

NY TRANSPORTTEKNOLOGI KAN BLI NYTTIG
Sandtorv viser til ny teknologi som selvkjørende biler og intelligent trafikkstyring. Dette er teknologi som vil bli viktig i framtiden – ikke som erstatning for tog men som et supplement.

Jeg tror selvkjørende biler kan bli den nye fleksible kollektivløsningen som mater inn til togstasjonene. Ved at flere deler på en selvkjørende bil blir det færre kjøretøy på veien og ved at den ikke blir parkert ved jernbanestasjonen blir det bedre plass i byen. Brukt på rette måten kan dette bli veldig bra. Benyttet som et individuelt kjøretøy kan det gjøre vondt verre ved at bilen tar opp nyttige arealer også når du ikke er om bord.

VEIEN ER IKKE DEN NYE JERNBANEN
Miljøpartiet De Grønne vil forsterke satsingen på tog og jobbe for sammenhengende dobbeltspor langs hele Vestfoldbanen før 2030. Regjeringen må slutte å bruke enorme summer på nye og unødvendige motorveier inn til byene. Gode og trygge veier er nødvendig over hele landet, men det er bare ny jernbane som er ny jernbane.

Kommentarer til denne saken